Manifestatie van de vakbondsorganisaties op 14 maart a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In het kader van de Europese top en ter ondersteuning van de oproep van het Europees Vakverbond organiseren het ABVV, het ACV en het ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront op 14 maart a.s. in Brussel een sensibiliseringsactie tegen het Europese besparingsbeleid.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan de actie.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de sensibiliseringsactie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de sensibiliseringsactie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte' uren.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op donderdag 14 maart a.s. door hun deelname aan de sensibiliseringsactie.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

11/03/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.