Manifestatie van de vakbondsorganisaties op 14 maart a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In het kader van de Europese top en ter ondersteuning van de oproep van het Europees Vakverbond organiseren het ABVV, het ACV en het ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront op 14 maart a.s. in Brussel een sensibiliseringsactie tegen het Europese besparingsbeleid.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan de actie.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de sensibiliseringsactie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de sensibiliseringsactie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte' uren.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op donderdag 14 maart a.s. door hun deelname aan de sensibiliseringsactie.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

11/03/2013