Maatregelen jobs deal

Auteur: Partena Compass
Datum:

Snellere uitbetaling zwangerschapsuitkering voor zelfstandige moeders en meewerkende echtgenoten

Jaarlijks, zijn er tussen de 5.000 en 6.000 zelfstandigen die moeder worden.  Bepaalde mutualiteiten storten de zwangerschapsuitkeringen van zelfstandige moeders slechts na 4 maanden. De minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, verkort deze periode tot één maand. Deze maatregel zal in voege treden op 1 januari 2019.

Voordien, hadden de zelfstandige moeders bijvoorbeeld maar recht op 8 weken zwangerschaps-verlof. Ondertussen, werd deze periode verlengd naar 12 weken door de ministers Denis Ducarme en Maggie De Block. Voortaan, zullen hun uitkeringen dus sneller gestort worden. De storting van dit vervangingsinkomen zal immers maandelijks gebeuren.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit verder zetten na de wettelijke pensioenleeftijd

Op dit moment blijven talrijke zelfstandigen werken na de leeftijd van 65 jaar. In geval van ziekte, hebben ze geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering indien ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben. Ze moeten dan verplicht op pensioen gaan.

Vanaf 1 januari 2019 zullen deze zelfstandigen recht hebben op maximaal zes maanden arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, voor zover ze daadwerkelijk niet genieten van hun pensioenuitkering. Deze maatregel beoogt het aanmoedigen van de voortzetting van de beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd.