Maandelijkse mededeling van de 1e effectieve dag van tijdelijke werkloosheid: wijziging van de termijn voor de mededeling

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Werkgevers die gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid moeten met name elke maand, binnen een specifieke termijn, de 1e effectieve werkloosheidsdag meedelen aan de RVA.

Die termijn werd versoepeld door het Koninklijk Besluit van 3 februari 2014. De mededeling zal immers verricht kunnen worden:

  • in geval van tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis of slecht weer:
    • de 1e werkdag die volgt op de 1e dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (die, voor de 1e maand in geval van technische stoornis, volgt op de periode van 7 dagen waarin de werkgever het normale loon moet betalen);
    • of op de werkdag die daaraan voorafgaat (indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst zal worden);
  • in geval van tijdelijke werkloosheid (arbeiders) of schorsing (bedienden) bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken:
    • de werkdag die volgt op de 1e dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
    • of op zijn vroegst op de 5e werkdag die daaraan voorafgaat (indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst zal worden).

Deze wijzigingen treden in principe in werking op 23 maart 2014.

De mededeling mag ook altijd verricht worden op de 1e dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (die, voor de 1e maand in geval van technische stoornis, volgt op de periode van 7 dagen waarin de werkgever het normale loon moet betalen).

We brengen u zeker op de hoogte zodra de RVA-richtlijnen hieromtrent beschikbaar zijn.

Bron: Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, Belgisch Staatsblad van 13 maart 2014.

Auteur: Catherine Mairy

14/03/2014