Maandelijkse mededeling van de 1e effectieve dag van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek: vermelding van de tewerkstellingsplaats

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Werkgevers die gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek (economische oorzaken) moeten met name elke maand, binnen de vereiste termijn, de 1e effectieve werkloosheidsdag meedelen aan de RVA (raadpleeg onze Infoflash van 7 april 2014).

Die mededeling moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever/onderneming;
 • de naam, de voornaam en het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de werkloos gestelde werknemer(s);
 • de 1e dag waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
 • het volledige adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer(s) die dag normaal zou(den) gewerkt hebben (= tewerkstellingsplaats).

In de elektronische mededeling (https://www.socialsecurity.be) zijn alle werkgevers sinds 26 maart 2014 verplicht de tewerkstellingsplaats te vermelden. Die verplichting gold vroeger alleen voor de werkgevers uit de bouwsector (paritair comité nr. 124).

Overeenkomstig de instructies van de RVA moet onder 'tewerkstellingsplaats' verstaan worden:

 • indien de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel: de exploitatiezetel;
 • indien de plaats van tewerkstelling verschillend is van de exploitatiezetel:
  • de werf;
  • de laatste tewerkstellingsplaats indien er door een gebrek aan opdrachten (bv. in de bouwsector) geen tewerkstellingsplaats kan worden toegewezen;
  • (in principe) de plaats waar de betrokken werknemer in de beschouwde maand voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld indien er verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn (bv. in de schoonmaaksector);
  • de exploitatiezetel indien de werknemer geen vaste tewerkstellingsplaats heeft (bv. in de transportsector).

 => Voor meer info, raadpleeg de instructies van de RVA.

 Bronnen: Koninklijk Besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft; ‘Verplichte vermelding van het werfadres bij de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek’ (http://www.rva.be); Maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek, technische stoornis of slecht weer, Infoblad – werkgevers nr. E57 (http://www.rva.be).

Auteur: Catherine Mairy

23/04/2014