Maandelijkse mededeling van de 1e effectieve dag van tijdelijke werkloosheid: verduidelijking over de termijn voor de mededeling

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Werkgevers die gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid moeten met name elke maand, binnen een specifieke termijn, de 1e effectieve werkloosheidsdag meedelen aan de RVA. Die termijn is versoepeld sinds 23 maart 2014 (raadpleeg onze Infoflash van 14 maart 2014).

De maandelijkse mededeling van de 1e effectieve dag van tijdelijke werkloosheid moet verricht worden:

 • in geval van tijdelijke werkloosheid ingevolgetechnische stoornis (arbeiders) ofslecht weer (arbeiders):
  • de 1e dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (die, voor de 1e maand in geval van technische stoornis, volgt op de periode van 7 dagen waarin de werkgever het normale loon moet betalen);
  • of op de werkdag die daarop volgt;
  • of op de werkdag die daaraan voorafgaat (indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst zal worden);
 • in geval van tijdelijke werkloosheid (arbeiders) of schorsing (bedienden) bij gebrek aan werk wegenseconomische oorzaken:
  • de 1e dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • of op de werkdag die daarop volgt;
  • of op zijn vroegst op de 5e werkdag die daaraan voorafgaat (indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst zal worden).

    Opgelet! De mededeling kan geannuleerd worden binnen een termijn die zich situeert tussen de 5e werkdag die voorafgaat aan de 1e dag van de werkelijke schorsing en de werkdag die daarop volgt.

Overeenkomstig de richtlijnen van de RVA moet onder 'werkdag' alle dagen van de week verstaan worden met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen. 

Voorbeeld 1 – Een arbeider die 5 dagen/week tewerkgesteld is, van maandag tot vrijdag, wordt tijdelijk werkloos gesteld bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken vanaf maandag 14 april 2014. In dat geval mag de maandelijkse mededeling van de 1e effectieve dag van tijdelijke werkloosheid verricht worden:

 • op 14 april 2014;
 • of op 15 april 2014;
 • of ten vroegste op 7 april 2014 (indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst zal worden).

Voorbeeld 2 – Een arbeider die 2 dagen/week tewerkgesteld is, op maandag en donderdag, wordt tijdelijk werkloos gesteld bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken vanaf maandag 14 april 2014. In dat geval mag de maandelijkse mededeling van de 1e effectieve dag van tijdelijke werkloosheid verricht worden:

 • op 14 april 2014;
 • of op 15 april 2014;
 • of ten vroegste op 7 april 2014 (als de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst zal worden).

Voorbeeld 3 – Een arbeider die 3 dagen/week tewerkgesteld is, van dinsdag tot donderdag, wordt tijdelijk werkloos gesteld wegens slecht weer vanaf donderdag 8 mei 2014. In dat geval mag de maandelijkse mededeling van de 1e effectieve dag van tijdelijke werkloosheid verricht worden:

 • op 8 mei 2014;
 • of op 9 mei 2014;
 • of op 7 mei 2014 (indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst zal worden).

Bronnen: Koninklijk Besluit van 3 februari 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, Belgisch Staatsblad van 13 maart 2014; Maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek, technische stoornis of slecht weer, Infoblad – werkgevers nr. E57 (http://www.rva.be).

Auteur: Catherine Mairy

07/04/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.