Loonnorm: vanaf 2016 is er opnieuw marge voor onderhandeling

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

In het Belgisch Staatsblad van 30 april 2015 verscheen de wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 die de loonnorm definitief vastlegt.

Wij informeerden u hier reeds over in onze infoflash van 4 februari 2015.

Aangezien het IPA niet door de Groep van 10 maar slechts door de “Groep van 8” werd goedgekeurd, was het ook nu aan de Regering om de loonnorm vast te leggen.

Na 2 jaar verbod voor de werkgever om loonsverhogingen toe te kennen (cfr. onze infoflash van 28.05.2013), bestaat er vanaf 1 januari 2016 opnieuw een marge voor loonsonderhandelingen.

Concreet betekent dit dat in 2015 de loonstop nog zal aanhouden, maar dat de werkgevers en/of sectoren in 2016 het volgende kunnen toekennen:

-          een maximale verhoging van 0,5 % van de brutoloonmassa (totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen);

-          daarboven mag deze maximale marge worden verhoogd met 0,3 % netto van de loonmassa zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

Werkgevers die de loonnorm niet respecteren, riskeren een boete van 250 tot 5.000 euro.

Daarnaast blijven de baremaverhogingen op basis van de anciënniteit ook nog steeds gegarandeerd. Indexverhogingen zullen daarentegen voorlopig niet mogelijk zijn op basis van de indexsprong die werd bevestigd door de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid.

Deze maatregel is in werking getreden op 30 april 2015 (dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron: Wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016, B.S. 30 april 2015.

Auteur: Leen Lafourt

12/05/2015