Loonkloof kost vrouw gemiddeld 500 euro per maand

Auteur: Partena Professional
Datum:

Vrouwen verdienen in België anno 2018 nog steeds 15 procent minder dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit een analyse van 100.000 loonstrookjes door het sociaal secretariaat Partena Professional. Dit vertaalt zich naar een verlies van gemiddeld 500 euro bruto per maand, oftewel 320 euro netto. De loonkloof bedraagt aan het begin van de carrière al 7 procent, en groeit doorheen de jaren tot maar liefst 20 procent.

Vrouwen verdienen nog steeds aanzienlijk minder dan hun mannelijke collega’s. Voor vrouwelijke, hoogopgeleide bedienden ligt het maandelijks loon maar liefst 15 procent lager dan dat van mannen met een gelijkaardig profiel, zo blijkt uit een analyse van het loon van 100.000 werknemers door Partena Professional. Al mag het gezegd dat de loonkloof in dalende lijn evolueert – in 2010 lag die nog twee procentpunten hoger –, merken we ook in 2018 nog sterke verschillen in verloning op basis van geslacht.

Eerste job betaalt het eerlijkst

De loonkloof is afgetekend het kleinst voor jonge twintigers. Vrouwen die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten, verdienen 7 procent minder dan mannen van eenzelfde leeftijd met een gelijkaardig profiel. De loonkloof stijgt daarna gestaag doorheen de carrière. Vrouwen ouder dan 60 verdienen zo al 20 procent minder dan mannen van die leeftijd.

“De eerste job in iemands carrière betaalt doorgaans het eerlijkst”, merkt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, op. “Toch zien we dat de loonachterstand van vrouwen traag maar zeker groeit naarmate zij ouder worden. Opvallend daarbij is dat de sterkste stijging van de loonkloof er komt vanaf de dertiger jaren, net wanneer mannen en vrouwen aan een gezin beginnen.”

Loonkloof kost 500 euro per maand

Maandelijks krijgt een vrouw bruto gemiddeld 500 euro minder uitbetaald dan haar mannelijke collega’s, zo blijkt nog uit de analyse van Partena Professional. Dit vertaalt zich in maandelijks verlies van 320 euro netto. Omdat zowel de lonen als de loonkloof naar het einde van een werknemerscarrière het grootst zijn, liggen deze bedragen bij oudere werknemers aanzienlijk hoger. Zo verdienen vrouwen jonger dan 30 gemiddeld 180 euro bruto minder dan hun mannelijke collega’s. Voor 50-plussers loopt dit bedrag op tot meer dan 650 euro.

Daarnaast krijgen vrouwen minder vaak een bedrijfswagen van hun werkgever dan hun mannelijke collega’s. De kans dat een man met een bedrijfswagen rondrijdt, is meer dan dubbel zo groot als bij vrouwen van eenzelfde studieniveau. Naast het verschil in brutoloon houden ook bedrijfswagens de kloof tussen mannen en vrouwen in stand.

“Uit onze cijfers blijkt duidelijk dat de loonkloof ook vandaag de dag nog een probleem blijft”, verduidelijkt Wim Demey. “Nochtans wint iedereen bij een eerlijke en gelijke verloning. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid de loonkloof te dichten, en om de ongelijkheid die vandaag nog bestaat tussen mannen en vrouwen weg te werken. Net daarom begeleiden wij werkgevers om de lonen van hun werknemers op een eerlijke en objectieve manier vast te leggen.”