Loongrenzen inzake arbeidsovereenkomsten voor 2018

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 januari 2018 worden de jaarlijkse loongrenzen (1) aangepast die uitmaken welke bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3.7.1978 toepasselijk zijn. Die wijziging is het gevolg van de jaarlijkse indexering.

Wettelijke bepalingen op de arbeidsovereenkomsten

Jaarlijkse loongrenzen (1) van kracht in:

2017

2018

Concurrentiebeding

- beding verboden, indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten voor de functies vastgelegd in de cao, indien het loon ligt tussen:

- beding toegelaten behalve voor de functies verboden bij cao, indien loon gelijk aan:

 

€ 33.472 en –

 tussen + € 33.472 en € 66.944

 + € 66.944

 

€ 34.180 en –

 tussen + € 34.180 en € 68.361

 + € 68.361

Arbitragebeding

- beding verboden, indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten, indien loon gelijk aan:

 

€ 66.944 en –

+ € 66.944

 

€ 68.361 en –

+ € 68.361

Scholingsbeding

- beding verboden, indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten, indien loon gelijk aan:

 

€ 33.472 en –

+ € 33.472

 

€ 34.180 en –

+ € 34.180

(1) Onder jaarlijks loon wordt verstaan het maandelijks brutoloon, herberekend over een jaar (= maandelijks brutoloon x 12). Hieraan wordt toegevoegd: het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en alle voordelen die krachtens de overeenkomst zijn verkregen.

Als het loon veranderlijk is, moet er rekening worden gehouden met de bedragen die betaald werden tijdens de 12 laatste maanden voor het moment waarvoor men de loongrens wil vaststellen.

Bron: Aanpassing op 1 januari 2018 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 17 november 2017.

Auteur: Catherine Legardien

17/11/2017