Loonakkoord 2023-2024: wat is erin voorzien?

Auteur: Legal Knowledge (-)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 29/11/2022 - 11:01
Laatste update: 01/12/2022 - 07:34

De federale regering heeft afgelopen maandag een compromis bereikt over het loonakkoord 2023-2024.

De aangekondigde maatregelen omvatten onder andere:

  • de vaststelling van de loonnorm op 0% voor 2023-2024 (buiten indexering);
  • de mogelijkheid voor bepaalde ondernemingen om in 2023 een eenmalige premie, de zogenaamde ‘koopkrachtpremie’, aan de werknemers toe te kennen;
  • een verhoging van het minimumloon via de werkbonus.

Wat de ‘koopkrachtpremie’ betreft, is voorzien:

  • dat het bedrag ervan niet hoger ligt dan 500 of 750 euro per werknemer, naargelang de onderneming in 2022 goede resultaten geboekt heeft of een uitzonderlijk hoge winst behaald heeft;
  • dat voor de invoering ervan een akkoord op het niveau van de sector of, bij gebrek daaraan, op het niveau van de onderneming gesloten wordt;
  • dat ze voor de werknemer vrijgesteld is van belasting, maar voor de werkgever (100%) aftrekbaar is;
  • dat er een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% op verschuldigd is.

Belangrijk! Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden.

Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bronnen: premier.be; pers.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.