Kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed of een gedeelte ervan: indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2018

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een (gedeelte van een) onroerend goed wordt rekening gehouden met het geïndexeerd kadastraal inkomen. De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor het inkomstenjaar 2018 is ondertussen gekend.

VOORDEEL VAN ALLE AARD

Wanneer de werkgever kosteloos een onroerend goed (of een gedeelte ervan) ter beschikking stelt van een werknemer, dan vormt dit een belastbaar voordeel van alle aard. De waarde van het voordeel wordt forfaitair vastgesteld.

Indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon zal de waarde van het voordeel voor het bebouwd onroerend goed gelijk zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen.

Indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon, wordt het voordeel als volgt berekend:

Bedrag van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen

Formule voor de berekening van het voordeel van alle aard

≤ € 745

Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25

> € 745

Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8

GEÏNDEXEERD KADASTRAAL INKOMEN 2018

De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen bedraagt 1,7863 voor het inkomstenjaar 2018. Ter info, voor het inkomstenjaar 2017 bedroeg de indexeringscoëfficiënt 1,7491.

Bron: Circulaire 2018/C/3 dd. 12.01.2018