Kleine statuten: voer de Dimona uit

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Er werden twee nieuwe overeenkomsten toegevoegd aan de lijst van opleidingen/stages “kleine statuten” waarvoor u een Dimona moet uitvoeren.

In onze Infoflash van 9 december 2019 informeerden we u over de wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving en de gevolgen voor u als werkgever.

Bepaalde stages zonder onderwerping aan de sociale zekerheid werden vanaf 1 januari 2020 geïntegreerd in de arbeidsongevallenwet.

Dit heeft gevolgen voor de verzekeringsplicht en de Dimona. Afhankelijk van het type stage/opleiding bepaalt de regelgeving wie verzekeringsplichtig en Dimona-plichtig is: ofwel de stagegever, d.w.z. u als werkgever, ofwel de opleidingsinstelling (= VDAB, Actiris, Forem, opleidingscentrum, beroepsopleidingscentrum, onderwijsinstelling, enz.).

Er werden twee nieuwe overeenkomsten opgenomen in de lijst van opleidingen waarvoor u een Dimona moet uitvoeren:

  • in het Vlaams Gewest: de overeenkomst voor korte opleiding met stage op de werkvloer. Dit is een opleiding die op uw verzoek of dat van een uitzendkantoor georganiseerd wordt. Vanaf 9 december 2021 moet u (of het uitzendkantoor) de Dimona verrichten (Dimona type STG)
  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de First-stage of de stage eerste werkervaring. Vanaf 1 januari 2020 moet u de Dimona uitvoeren (Dimona type STG). In de praktijk heeft Actiris u, wanneer u een First-stage met deze instantie afsloot, al geïnformeerd over uw verplichting om de Dimona uit te voeren. Deze verplichting is nu met terugwerkende kracht in de wetgeving opgenomen.

Bron: Koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de "kleine statuten", B.S. 09.12.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.