Kind van de werknemer moet in quarantaine: tijdelijke werkloosheid overmacht corona is mogelijk!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Op 6 november 2020 kondigde de federale regering een reeks nieuwe maatregelen aan om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. Eén van die nieuwe maatregelen is dat de werknemer tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan genieten wanneer zijn kind in quarantaine moet.

De regering heeft trouwens beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021.

Daardoor kunnen alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus opnieuw beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, ongeacht of de werkgever al dan niet erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Voor meer informatie, raadpleeg “Opnieuw soepele tijdelijke werkloosheid “corona” voor alle ondernemingen”.

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona is ook van toepassing op de werknemer die afwezig is omdat zijn kind in quarantaine werd geplaatst.

Voor die dagen waarop hij afwezig is, ontvangt uw werknemer bijgevolg van de RVA een werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70 % van het begrensde loon (€ 2 754,76 per maand) vermeerderd met € 5,63 per dag.

Alleen de volgende formaliteiten moeten hiervoor vervuld worden:

  • u moet elke maand de dagen tijdelijke werkloosheid aangeven (ASR werkloosheid scenario 5), met de code 5.4 voor de ‘aard van de dag’ en ‘coronavirus’ als reden;
  • uw werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling een - eenmalige - uitkeringsaanvraag indienen via het formulier C.3.2 - WERKNEMER-CORONA.

Belangrijk!

Er bestaat momenteel geen wettelijke bepaling die het recht regelt voor de werknemer om een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht te genieten in geval zijn kind in quarantaine wordt geplaatst. Toch raden wij u aan uw werknemer te vragen het quarantainegetuigschrift van zijn kind aan u te bezorgen en het ter beschikking te houden van de diensten van de RVA in geval van een controle.

Ter herinnering!

De werknemer kan ook in de volgende twee situaties tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht:

Bronnen: Ministerraad van 6 november 2020; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.