Kilometervergoeding stijgt vanaf 1 juli 2019

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Vanaf 1 juli 2019 is een nieuw bedrag van toepassing dat, voor het derde jaar op rij, stijgt.

De vergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020: € 0,3653 EUR/km. Het is een stijging in vergelijking met het bedrag dat van toepassing is voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019: € 0,3573/km.

Bron: Omzendbrief nr. 673 van 24 juni 2019 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2019, B.S. 27 juni 2019.