Kilometervergoeding stijgt vanaf 01.07.2018

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Vanaf 1 juli 2018 is een nieuw bedrag van toepassing dat, voor het tweede jaar op rij, stijgt.

De vergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën): € 0,3573/km. Het is een stijging in vergelijking met het bedrag dat van toepassing is voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018: € 0,3460/km.