Kilometervergoeding stijgt vanaf 01.07.2017

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2017 is een nieuw bedrag van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, stijgt het bedrag van de kilometervergoeding opnieuw.

De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018: € 0,3460/km. Het is een stijging in vergelijking met het bedrag dat van toepassing is voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017: € 0,3363/km.

Bron: Omzendbrief nr. 660 van 20 juni 2017 – Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2017, B.S. 23 juni 2017.

Auteur: Peggy Criel

23/06/2017