Kilometervergoeding daalt vanaf 1 juli 2020

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Vanaf 1 juli 2020 is een nieuw bedrag van toepassing dat daalt in vergelijking met vorig jaar.

De vergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021: € 0,3542 EUR/km. Het is een daling in vergelijking met het bedrag dat van toepassing is voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020: € 0,3653/km.

Bron: Omzendbrief nr. 683 van 12 juni 2020 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2020, B.S. 24 juni 2020.