Kilometervergoeding daalt vanaf 1 juli 2020

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Vanaf 1 juli 2020 is een nieuw bedrag van toepassing dat daalt in vergelijking met vorig jaar.

De vergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021: € 0,3542 EUR/km. Het is een daling in vergelijking met het bedrag dat van toepassing is voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020: € 0,3653/km.

Bron: Omzendbrief nr. 683 van 12 juni 2020 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2020, B.S. 24 juni 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.