Kasterlee erkend als toeristisch centrum

Auteur: Katia De Wilde
Datum:

Het volledige grondgebied van de gemeente Kasterlee werd erkend als toeristisch centrum. Deze erkenning heeft gevolgen voor de tewerkstelling van werknemers op zondag.

In principe is het verboden om op zondag te werken. Maar onder bepaalde voorwaarden wordt dit in toeristische centra toch toegestaan.

De werknemers die tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in toeristische centra mogen op zondag werken op basis van artikel 14, § 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en krachtens artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 9 mei 2007 (BS 03.07.2007): 

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie in het onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen;
  • buiten de hierboven bedoelde periodes, gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar. Het moet meer bepaald gaan om:
    • ofwel zondagen waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
    • ofwel zondagen waarop salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties worden gehouden.

Bron:Ministerieel besluit van 9 april 2018 tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, B.S., 17 april 2018.

Auteur: Katia De Wilde

07/05/2018