Kamp geannuleerd of kind in quarantaine: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Als de werknemer van het werk afwezig moet blijven om voor zijn kind te zorgen omdat een vakantiekamp/georganiseerde kinderopvang geannuleerd wordt door corona of omdat zijn kind tijdens de zomervakantie in quarantaine moet, dan kan hij tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht genieten.

Dat heeft de minister van Werk beslist. Op de website van de RVA worden de praktische details uitgelegd.

Ter herinnering! Tot 31 december 2022 heeft de werknemer ook het recht om afwezig te zijn van het werk en tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht aan te vragen wanneer hij zijn kind moet opvangen om andere redenen in verband met corona (zie hiervoor de website van de RVA).

Om welke specifieke situaties tijdens de zomervakantie gaat het?

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht zijn mogelijk als de werknemer van het werk afwezig moet blijven voor de opvang van zijn kind in een van de volgende situaties:

  • het kind was tijdens de zomervakantie ingeschreven voor een vakantiekamp of een georganiseerde kinderopvang, maar kan hier niet naartoe gaan omdat het vakantiekamp of de georganiseerde kinderopvang geannuleerd is of voortijdig is stopgezet omwille van corona,
  • het kind kan niet naar het vakantiekamp of de georganiseerde kinderopvang waar het tijdens de zomervakantie was ingeschreven, omdat het in quarantaine moet omwille van corona.

Opgelet! Voor eenzelfde periode kan slechts één persoon die met het kind samenwoont een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?

De werknemer die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de volgende verplichtingen nakomen:

  • zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen;
  • onmiddellijk de volgende documenten aan zijn werkgever verstrekken:
    • het document "Opvang kind zomervakantie annulatie corona", indien het kind niet naar het vakantiekamp of de georganiseerde opvang kan gaan waarvoor het is ingeschreven omdat dit kamp of deze georganiseerde opvang geannuleerd is of voortijdig is stopgezet omwille van corona,
    • het document "Opvang kind zomervakantie quarantaine corona", indien het kind niet naar het vakantiekamp of de georganiseerde opvang kan gaan waarvoor het is ingeschreven omdat het in quarantaine moet. Dit document moet vergezeld gaan van het quarantainegetuigschrift van het kind.

Welke formaliteiten moeten er vervuld worden voor de RVA?

Om de werknemer in aanmerking te laten komen voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht moet de werkgever sinds 1 juli 2022:

  • een elektronische mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen, samen met de nodige bewijsstukken (afhankelijk van de situatie: document “Opvang kind zomervakantie annulatie corona” of document “Opvang kind zomervakantie quarantaine corona”).
  • op het einde van de maand een ASR scenario 5 verrichten.

De werkgever moet geen controleformulier C3.2A afleveren of een ASR-scenario 2 verrichten.

Bedrag van de werkloosheidsuitkering

Sinds 1 juli 2022 bedraagt de tijdelijke werkloosheiduitkering opnieuw 65% (en niet langer 70%) van het begrensde loon (€ 3.014,78 per maand). Bovendien is er niet langer sprake van een supplement bovenop de uitkering.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.