Jaarlijkse vakantie: in 2021 geen gelijkstelling meer voorzien voor tijdelijke werkloosheid corona

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus werden tot en met 31 december 2020 gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie. Het is momenteel niet voorzien om die gelijkstelling te verlengen in 2021.

Gelijkstelling in 2020

Ter herinnering, de dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van het coronavirus voor de werknemers (arbeiders en bedienden) die een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben genoten, worden voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2020 gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Dat betekent dat de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus in 2020 geen enkele negatieve invloed hebben op het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waarop de werknemer in 2021 recht heeft.

En in 2021?

Op dit moment is er voor de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus die in 2021 worden aangegeven geen enkele gelijkstelling voorzien voor de jaarlijkse vakantie.

Een vraag over de code die moet worden gebruikt voor de aangifte van dagen van tijdelijke werkloosheid voor overmacht "corona"? Neem contact op met uw Payroll Consultant.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.