IT-apparaten: nieuwe forfaitaire waarderingen

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Heel wat werkgevers stellen een PC, laptop, tablet, gsm of smartphone ter beschikking van hun werknemers, al dan niet samen met een internet- of telefoonabonnement. Wanneer deze voordelen voor privédoeleinden mogen worden gebruikt, ontstaan er belastbare voordelen die onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen. Vanaf 1 januari 2018 wordt de sociale en fiscale waardering van deze voordelen aangepast en vereenvoudigd.

Waardering van een voordeel

Voordelen anders dan in geld die een werkgever toekent aan zijn werknemers in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zijn voordelen die belastbaar zijn en waarop socialezekerheidsbijdragen berekend worden.

Het bedrag van het voordeel wordt in principe bepaald door de zogenaamde werkelijke waarde ervan te bepalen. Voor bepaalde voordelen gelden echter forfaitaire waarderingen die bij wet werden vastgelegd.

Forfaitaire waarderingen vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 worden de forfaitaire waarderingen van de voordelen voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, mobiele telefoon, internetaansluiting of telefoonabonnement aangepast of worden nieuwe forfaitaire waarderingen ingevoerd. Bovendien zullen op sociaal vlak en op fiscaal vlak dezelfde forfaitaire waarderingen gelden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrokken IT-voordelen en de nieuwe forfaitaire waarderingen:

Aard van het voordeel

Sociale en fiscale waardering vanaf 1 januari 2018

Ter beschikking gestelde PC (vast of mobiel)

72 EUR/jaar (per toestel)

Ter beschikking gestelde tablet

36 EUR/jaar (per toestel)

Ter beschikking gestelde mobiele telefoon

36 EUR/jaar (per toestel)

Ter beschikking gestelde internetaansluiting (vast of mobiel)

60 EUR/jaar (ongeacht het aantal toestellen)

Ter beschikking gesteld telefoonabonnement (vast of mobiel)

48 EUR/jaar

Nog even afwachten …

De nieuwe forfaitaire waarderingen die gelden op fiscaal vlak werden ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op sociaal vlak is de wijziging nog niet definitief en geldt zij onder voorbehoud van publicatie van de reglementaire tekst in het Belgisch Staatsblad.

Bronnen: Persbericht van 25 oktober 2017 van de minister van Financiën, K.B. van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (1), B.S. 13 november 2017.

Auteur: Peggy Criel

16/11/2017