Investeer in de steunzone rond zaventem-vilvoorde en geniet een verlaging van de loonkost

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Werkgevers die investeringen verrichten in een steunzone die leiden tot jobcreatie genieten een verlaging van de loonkost in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Recent bakende de Vlaamse regering een nieuwe steunzone af rond Zaventem-Vilvoorde.

FISCALE STEUNMAATREGEL

Werkgevers die een investering verrichten in een inrichting gelegen in een steunzone genieten een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat deze investering leidt tot de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

De vrijstelling is gelijk aan 25 % van de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op de lonen van de werknemers die tewerkgesteld worden in de nieuwe arbeidsplaatsen. Ze wordt toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf de invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

STEUNZONES IN VLAANDEREN

Genk en Turnhout

Sinds 1 mei 2015 telt het Vlaamse Gewest twee steunzones, één rond Genk en één rond Turnhout. Ze hebben een toepassingsperiode van 6 jaar. Deze zones werden recent licht uitgebreid.

Werkgevers die een investering verrichten in deze zones kunnen ten laatste op 30 april 2021 het formulier nr. 274 SZ overleggen (zie onze infoflash van 27 augustus 2018 voor meer info over dit formulier).

Zaventem en Vilvoorde

De Vlaamse regering legt een derde steunzone vast rond Zaventem-Vilvoorde. De nieuwe steunzone heeft een toepassingsperiode van 6 jaar die aanvangt op 1 december 2018.

Ligt uw onderneming in een steunzone?

De steunzones bestaan uit bedrijventerreinen en percelen waarop erkende incubatoren, bedrijvencentra en brownfieldprojecten gelegen zijn. Voor de afbakening van de percelen wordt verwezen naar het Grootschalig Referentiebestand dat wordt beheerd door het Vlaamse Gewest.

Om te weten of uw onderneming zich in een steunzone bevindt of om een correct beeld te krijgen van de afbakening van de steunzones is het aangewezen om de door het Vlaamse Gewest ontwikkelde webapplicatie Geopunt te raadplegen (klik rechts op Landbouw, visserij en economie – Bedrijven – Steunzones). Aan de hand van een specifiek adres of een perceelnummer kan u opzoeken of het adres of het perceel effectief in een steunzone gelegen is.

ONZE LEGAL PARTNERS KUNNEN U ADVISEREN

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te genieten, moet aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan. Contacteer onze Legal Partners (legalpartners@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20) voor een concrete analyse van uw situatie.

Bron: Koninklijk Besluit van 21 november 2018 tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, B.S. 30 november 2018.