Internationale tewerkstelling: de 'GOTOT'-toepassing voortaan beschikbaar in geval van gelijktijdige tewerkstellingen in verschillende landen van de EER

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Wanneer een werknemer gelijktijdig activiteiten uitoefent op het grondgebied van verschillende landen, dan moet deze situatie worden meegedeeld aan de daartoe aangeduide instelling in de Woonstaat van de werknemer. Verblijft de werknemer in België dan is dit de RSZ.

De RSZ moet dus worden verwittigd van deze situatie van gelijktijdige tewerkstellingen op het grondgebied van verschillende landen zodat die, overeenkomstig de Europese Verordening nr. 883/2004 de van toepassing zijnde wetgeving kan bepalen.

Sinds 24 september 2013 kan de werkgever deze mededeling aan de RSZ elektronisch uitvoeren (zoals dat ook al kon voor detacheringen) via de GOTOT-toepassing die beschikbaar is op de portaalsite www.socialsecurity.be.

De onlinetoepassing heeft de volgende voordelen:

  • Sommige velden van het aanvraagformulier zijn al ingevuld;
  • De werkgever kan de status van de aanvraag raadplegen;
  • De verwerking kan snel gebeuren.

De onlinetoepassing is evenwel slechts toegankelijk in het volgende geval van gelijktijdige tewerkstelling: eenzelfde werkgever stelt een werknemer te werk op het grondgebied van verschillende lidstaten van de EER.

De schriftelijke procedure zal nog moeten worden gevolgd wanneer de werkgever de werknemer tewerkstelt op het grondgebied van landen die geen lid zijn van de EER of wanneer de werknemer werkt met verschillende arbeidsovereenkomsten bij verschillende werkgevers.

De werkgever kan de mededeling wel nog schriftelijk uitvoeren als hij geen beveiligde toegang tot de website heeft.

De RSZ zal per kerende het attest A1 afleveren.

Auteur: Anne Ghysels

11/10/2013