Instapstage in Brussel: de Franse Gemeenschapscommissie verwijst naar de federale wetgeving

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De materie betreffende de instapstage wordt geregeld door artikel 36quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering maar de uitvoering ervan is een gewestelijke aangelegenheid. Het artikel 36quater werd in 2013 en 2015 herzien teneinde de regionalisering van deze aangelegenheid hierin op te nemen.

Als gevolg van de herziening van het artikel 36quater heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om zijn wetgeving te vereenvoudigen door middel van besluit 2015/37: hiermee verwijst het Gewest voortaan naar het artikel 36quater voor de reglementering van de toegangsvoorwaarden tot de instapstage. De enige specifieke bepalingen die nog in dit regionaal besluit vervat zijn, hebben betrekking op:

  • de definitie van de instapstage. Deze wordt gedefinieerd als de opleiding die tot doel heeft aan een persoon de beroepsbekwaamheid te geven die vereist is om een beroepsactiviteit in loondienst uit te oefenen waarvoor een werkzoekende, stagiair genoemd, wordt doorgestuurd naar een stagegever om de arbeidsmarkt te leren kennen;
  • het feit dat de stagiair verzekerd moet zijn voor arbeidsongevallen en ongevallen die zich voordoen op de weg van en naar het werk.

Deze wijzigingen zijn van kracht geworden op 22 september 2015 en zijn niet van toepassing op de instapstages en beroepsinschakelingstijd die al lopende zijn op die datum.

Bron: besluit 2015/37 van 3 september 2015 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 houdende de beroepsopleiding, B.S. 22.09.2015.

Auteur: Anne Ghysels

06/11/2015