Indexering van de fietsvergoeding vanaf 1 januari 2013

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De tegemoetkoming die een werkgever toekent voor de verplaatsingen per fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, kan vrij zijn van personenbelasting en socialezekerheidsbijdragen. Het maximaal vrijgestelde bedrag werd door het indexeringsmechanisme op 1 januari 2013 gewijzigd van € 0,21/km naar € 0,22/km.

Is de werkgeverstegemoetkoming toch hoger dan € 0,22/km dan zijn de normale werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd en wordt er bedrijfsvoorheffing berekend op het gedeelte boven € 0,22/km.

Opgelet! Het bedrag dat wordt vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen mag niet verward worden met dat van de eventuele vergoeding die voorzien wordt door een C.A.O. (in de sector of de onderneming).

De werkgever is enkel verplicht om tegemoet te komen in de “vervoerskosten” van werknemers die met de fiets naar het werk komen als die tegemoetkoming voorzien is:

  • ofwel in een sectorale C.A.O. gesloten in het (of de) pc’s waaronder de werkgever ressorteert. De verplichting van de werkgever kan afgeleid worden uit de meestal gebruikte formule volgens welke de werkgever moet tegemoetkomen wanneer de werknemer “om het even welk transportmiddel gebruikt buiten het openbaar vervoer”;
  • ofwel in een ondernemings-C.A.O., in het arbeidsreglement of een gebruik.

Zoniet dient de werkgever niet tegemoet te komen in de vervoerskosten van de werknemer die deze wijze van verplaatsing gebruikt.

Bron: Administratie van Fiscale Zaken – Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2014, B.S. 22 januari 2013; Officieuze voorpublicatie van de administratieve instructies RSZ 2013/1.

Auteur: Peggy Criel

14/02/2013