Hulp voor zelfstandigen in de fruitteeltsector die problemen ondervinden door de weeromstandigheden

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

UPDATE 01/10/2021 - 17:00

Talrijke zelfstandigen in de fruitteeltsector (appelen en peren, aardbeien, kersen, bessen, frambozen en druiven) kunnen in het tweede deel van het jaar 2021 geconfronteerd worden met grote financiële problemen als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden van begin dit jaar (zoals de vorst in de lente voor appelen en peren en de intense regenbuien voor aardbeien, kersen, bessen, frambozen en druiven).

Waarop heeft u als zelfstandige recht indien u in deze sector zit ?

Uitstel van betaling

U kan uitstel bekomen voor de betaling van de voorlopige sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021.

Deze maatregel geldt voor alle categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerd, …).

De voorlopige bijdrage met betrekking tot het derde kwartaal 2021 zal ten laatste betaald moeten worden tegen 30/09/2022 en de bijdrage met betrekking tot het vierde kwartaal 2021 ten laatste tegen 15/12/2022.

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Welke NACEBEL-codes zijn betrokken bij deze maatregel ?

Uw onderneming moet actief zijn in een sector met een NACEBEL-code die begint met:

  • 01.21(0) – teelt van druiven
  • 01.24(0) – teelt van pit- en steenvruchten
  • 01.25(0) – teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

Wanneer moet de aanvraag ingediend worden ?

Uw aanvraag (via post of mail) moet ons gemotiveerd teruggestuurd worden vóór :

  • 15 september 2021 om uitstel van betaling te vragen voor het derde en vierde kwartaal 2021
  • 15 december 2021 om uitstel van betaling te vragen voor het vierde kwartaal van 2021

Deze aanvraag moet de volgende elementen hernemen :

  • uw naam, uw voornaam en uw woonplaats
  • de naam en de zetel van uw exploitatie
  • uw ondernemingsnummer

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten ?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard indien uw sociale bijdragen binnen de verlengde termijn worden betaald. U krijgt een automatische kwijtschelding van de verhogingen. Indien u niet of te laat betaalt, zal onze instelling verplicht zijn om de verhogingen te vorderen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen teruggevorderd moeten worden.

Vermindering

U kan ook een vermindering vragen van de voorlopige sociale bijdragen voor 2021. De formulieren vindt u terug via volgende link.

Vrijstelling

Tenslotte heeft u ook de mogelijkheid om een vereenvoudigde vrijstellingsaanvraag in te dienen voor de voorlopige sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021. U kan deze aanvraag indienen door dit formulier te downloaden.

Opgelet !  De vrijstelling van bijdragen betekent dat u voor de betrokken kwartalen uw pensioenrechten verliest. U kan dit recht wel herstellen door deze kwartalen binnen de 5 jaar alsnog te betalen.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.