Hulp aan zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in de horecasector

Auteur: Compass
Datum:

Indien u als zelfstandige actief bent in de horecasector en u moeilijkheden ondervindt, kan u bij ons uitstel van betaling van uw voorlopige sociale bijdragen vragen voor het vierde kwartaal van 2018 en voor het eerste kwartaal van 2019.

Als u van deze maatregel gebruik wilt maken, moet u met geloofwaardige bewijsstukken aantonen dat u problemen heeft om uw sociale bijdragen te betalen.

 

Welke bijdragen komen in aanmerking voor deze maatregel, op welke datums moet de aanvraag ingediend worden en op welke vervaldagen moeten deze bijdragen betaald worden?

 

Voor het uitstel van betaling van de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal van 2018 moet de aanvraag ten laatste ingediend worden op 31 december 2018. Deze bijdrage moet betaald zijn vóór 15 december 2019.

Voor het uitstel van betaling van de voorlopige bijdrage van het eerste kwartaal van 2019 moet de aanvraag ten laatste ingediend worden op 20 maart 2019. Deze bijdrage moet betaald zijn vóór 31 maart 2020.

Deze maatregel is niet van toepassing voor reeds betaalde sociale bijdragen.

 

Wat moet op uw aanvraag worden vermeld?

Uw aanvraag moet het volgende vermelden:

-          uw naam, voornaam en woonplaats

-          de naam en de zetel van uw bedrijf

-          uw ondernemingsnummer

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald worden binnen de verlengde termijn. Een automatische kwijtschelding van de verhogingen wordt u toegekend.

Bij niet-betaling van de bijdragen binnen deze verlengde termijn, zal onze instelling u verhogingen moeten aanrekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen moeten teruggevorderd worden.

Wij herinneren er u aan dat u ook, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan indienen bij onze instelling.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met uw Customer Advisor bij Partena Compass.