Hulp aan de landbouwers die moeilijkheden ondervinden als gevolg van het russisch embargo en/of de klimaatomstandigheden

Auteur: Compass
Datum:

De zelfstandigen en de land- en tuinbouwondernemingen die getroffen zijn door het Russische embargo en/of door de klimaatomstandigheden mogen een schriftelijke aanvraag indienen bij ons sociaal verzekeringsfonds voor 30 september 2017.

Om de zelfstandigen te helpen die actief zijn in de sector van het vlees, de land- en de tuinbouw, die moeilijkheden ondervinden als gevolg van het Russische embargo en/of de negatieve weerslag van de felle koude die zich heeft voorgedaan gedurende de afgelopen winters en lentes en de huidige uitzonderlijke zomerse droogte, kunnen er soepelere betalingsmodaliteiten van de sociale bijdragen worden aangevraagd.

Deze maatregel is van toepassing op elke zelfstandige in hoofdberoep en voor elke meewerkende echtgenoot maxi-statuut.

Wat moet er worden vermeld in uw aanvraag ?

Uw aanvraag moet vermelden:

  • uw naam, voornaam en woonplaats ;
  • de naam en de zetel van uw bedrijf ;
  • uw ondernemingsnummer.

Over welke bijdragen gaat het en op welke vervaldagen moeten ze worden betaald ?

Dit uitstel betreft de betalingen van de sociale bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2016, evenals deze voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2017 op voorwaarde dat:

  • De bijdrage voor het 3de kwartaal 2016 betaald is voor 30 september 2017.
  • De bijdrage voor het 4de kwartaal 2016 betaald is voor 15 december 2017.
  • De bijdrage voor het 1ste kwartaal 2017 betaald is voor 31 maart 2018.
  • De bijdrage voor het 2de kwartaal 2017 betaald is voor 30 juni 2018.
  • De bijdrage van het 3de kwartaal 2017 betaald is voor 30 september 2018

Deze maatregel is niet van toepassing op de sociale bijdragen die al zijn betaald.

Wat zijn de gevolgen van dit uitstel van betaling op uw sociale rechten ?

Uw sociale rechten zijn gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald zijn binnen de verlengde termijn.. Er zal u een automatische uitstel van verhoging worden toegekend.

In het tegenovergestelde geval, zal ons organisme verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en de sociale prestaties die eventueel werden toegekend zullen dan moeten worden teruggevorderd.

Wij herinneren eraan dat het ook steeds mogelijk is om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering in te dienen, evenals een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen bij uw organisme.

Aarzel niet om uw Customer Advisor bij Partena Compass te contacteren voor meer inlichtingen.

Auteur: Compass

18/08/2017