Horecawerkgevers vergeet u de nieuwe bijkomende formaliteit bij gebruik van de minimumgrenzen arbeidsduur niet?

Auteur: Céline Bockstal
Datum:

Nu de zomervakantie voor de deur staat en dus heel wat horecazaken extra personeel zullen inzetten, willen wij de minimale arbeidsduurgrenzen die in de horecasector van toepassing zijn nog eens kort opfrissen.

Ook willen wij de aandacht nog eens vestigen op de bijkomende formaliteit – namelijk een gemotiveerde melding aan de voorzitter van het PC - die sinds 1 januari 2018 van toepassing is wanneer de horecawerkgever gebruik maakt van de minimumgrenzen arbeidsduur.

De algemene minimumgrenzen volgens de arbeidswet

De arbeidswet voorziet dat de duur van elke werkperiode normaal niet minder dan 3 uur mag bedragen en dat de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer ten minste 1/3 van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer in dezelfde categorie moet bedragen.

Hiervan kan afgeweken worden bij KB of bij CAO (gesloten in de onderneming of in de sector).

Welke afwijking voorziet de horecasector op de algemene minimumgrenzen?

In het Paritair Comité 302 werd via de CAO van 25 juni 1997 gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot afwijking

Deze CAO bepaalt dat de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer niet lager mag liggen dan 10 uur én dat de duur van elke werkperiode niet korter mag zijn dan 2 uur.

Vanaf 1 januari 2018 een bijkomende formaliteit te respecteren

Vanaf 1 januari 2018 moet de horecawerkgever die gebruik wil maken van deze afwijking het Paritair comité hiervan op de hoogte brengen en het gebruik van deze afwijking motiveren.

De werkgever kan hiervoor gebruik maken van het model dat de sector heeft opgesteld. U kan het model in onze sectorale informatie (PC 302 – Arbeidsduur) terugvinden.

De toestemming zal stilzwijgend gegeven worden, dit betekent dus dat de werkgever geen goedkeuring of afkeuring zal toegestuurd krijgen.

Het Paritair Comité maakt deze melding over aan de ‘Adviesgroep Afwijkingen’ die een lijst bijhoudt van alle ondernemingen die gebruik maken van de afwijking op de minimumgrenzen.

Wanneer een misbruik wordt vastgesteld, dan zal dit gemeld worden aan de Adviesgroep Afwijkingen. De Adviesgroep Afwijkingen beslist dan of de toelating tot afwijking zal ingetrokken worden. 

Zodra de afwijking werd gemeld, mag de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer niet minder zijn dan 10 uur en de duur van de werkperiode niet minder zijn 2 uur.

Lees ook: Personeelsbeheer in de horeca.

Bronnen: Arbeidswet van 16.03.1971 (B.S. 30.03.1971), gesloten voor onbepaalde duur; Arbeidsovereenkomstenwet van 03.07.1978 (B.S. 22.08.1978), gesloten voor onbepaalde duur; KB van 18.06.1990 (B.S. 30.06.1990), gesloten voor onbepaalde duur; KB van 21.12.1992 (B.S. 30.12.1992), gesloten voor onbepaalde duur; CAO nr 7 van 25.06.1997 (reg.nr. 45.322 – K.B. 25.05.1999 – B.S. 04.12.1999), van kracht voor onbepaalde duur. Sommige artikels van deze CAO zijn van kracht sinds 01.07.1997 en de volledige CAO is van kracht geworden op 01.04.1998. CAO gewijzigd door de cao van 20.12.2017; CAO van 13.07.2005 (reg.nr. 75.908).

Auteur: Céline Bockstal

29/06/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.