Horeca: weldra zekerheid over de toepassing van netto-overuren

Auteur: Els Poelman
Datum:

Sinds begin dit jaar zijn de 300/360 netto-overuren van het horecaplan niet meer gegarandeerd wegens een toepassingsprobleem van de oorspronkelijke reglementering. Er is een wetswijziging onderweg die de situatie zal rechtzetten.

Achtergrond

De netto-overuren van de horeca zijn ingepast in het wettelijk kader van overuren zonder inhaalrust. Voor dergelijke overuren is de limiet algemeen bepaald op 91 uren per jaar, maar een verhoging tot 143 uren is mogelijk via sectorale cao.

Het probleem is ontstaan doordat de 300/360 netto-overuren zijn ingevoerd als vervanging van de hoogste limiet van 143 uren. Bijgevolg moet er een sectorale cao zijn, maar die ontbreekt sinds 1 januari 2016. Zonder sectorale cao vallen we terug op de algemene limiet van 91 uren per jaar.

Wetswijziging brengt oplossing

De meerderheidspartijen bereiden een wetswijziging voor, die de 300/360 netto-overuren zal ophangen aan de algemene grens van 91 uren. Met die eenvoudige ingreep is het toepassingsprobleem opgelost, want meteen vervalt de voorwaarde van een sectorale cao.

De ontwerptekst volgt het gewone wetgevend parcours, en publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht tegen eind juni. Waarschijnlijk zal de wijziging retroactief ingaan.

Terug naar de oorspronkelijke situatie

Daarmee zijn we terug bij de dubbele limiet van het oorspronkelijk horecaplan:

1) 360 overuren per kalenderjaar voor werkgevers met geregistreerd kassasysteem, 300 overuren per kalenderjaar jaar voor werkgevers zonder

2) 143 uren per willekeurige periode van vier maanden

Vrijstelling overloon gegarandeerd

De oorspronkelijke tekst bevat ook nog een foute verwijzing, die door de vakbonden werd aangegrepen om de discussie te openen over een overurentoeslag. Die tekstfout wordt evengoed rechtgezet en het is nu onbetwistbaar dat de toeslag (50%, 100%) wegvalt.

Andere voorwaarden blijven ongewijzigd

Netto-overuren zijn van in het begin gekoppeld aan zeer restrictieve voorwaarden.

Al die voorwaarden blijven bestaan.

Essentieel: “netto-overuren” moeten voortkomen uit een onvoorziene noodzaak of buitengewone vermeerdering van werk, en alle bijhorende formaliteiten moeten nageleefd worden.

In de praktijk ligt er nog steeds een rem op het aantal overuren, want met de twee toegelaten types blijft het moeilijk om te komen aan 300/360 overuren op jaarbasis…

Auteur: Els Poelman

02/06/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.