Horeca: RSZ-vermindering – wijziging van de overgangsregeling

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Voor werkgevers uit de horecasector die maximaal 49 werknemers tewerkstellen en die over een geregistreerd kassasysteem beschikken, werd vanaf 1 januari 2014 een nieuwe vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voorzien. U kunt onze Infoflashes van 10 december en 30 december 2013 raadplegen voor meer details over deze nieuwe maatregel.

Omdat de geregistreerde kassasystemen niet gecertificeerd waren op 31 december 2013 werkte de FOD Financiën een overgangsregeling uit. Zo konden werkgevers die de RSZ-vermindering wilden genieten vanaf 1 januari 2014, hierop toch aanspraak maken ook al beschikten ze niet over een gecertificeerd geregistreerd kassasysteem.

De overgangsregeling omvatte het volgende: om de vermindering van RSZ-bijdragen te kunnen genieten vanaf 1 januari 2014 moest de werkgever:

  • zijn aanvraag voor een geregistreerd kassasysteem vóór 31 december 2013 aan de fiscus overmaken (zie onze Infoflash van 10 december 2013 voor de procedure); 
  •  ervoor zorgen dat zijn kassa uiterlijk op 28 februari 2014 operationeel is. 

De Unie van Sociale Secretariaten deelt ons mee dat er een akkoord gesloten werd om de datum van 28 februari 2014 te vervangen door 30 juni 2014.

De werkgever die vóór 31 december 2013 zijn intentieverklaring heeft ingediend op de website van de FOD Financiën, heeft tot 30 juni 2014 (in plaats van 28 februari 2014) tijd om zijn geregistreerd kassasysteem operationeel te maken en de RSZ-vermindering te genieten vanaf 1 januari 2014.

De tekst van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 dat voorziet in de datum van 28 februari 2014 in het kader van deze overgangsregeling werd tot op heden nog niet gewijzigd.

Bron: mededeling van de Unie van Sociale Secretariaten van 18 maart 2014.

Auteur: Anne Ghysels

01/04/2014