Horeca: eindelijk zekerheid over het aantal netto-overuren

Auteur: Els Poelman
Datum:

Een wetswijziging garandeert het aantal netto-overuren van het oorspronkelijk horecaplan. Het jaarlijks maximum blijft bepaald op 300 uren (zonder geregistreerd kassasysteem) of 360 uren (met geregistreerd kassasysteem).

Wetswijziging samengevat

Netto-overuren zijn overuren zonder toeslag en zonder inhaalrust.

Het oorspronkelijk horecaplan gaat tot 300/360 netto-overuren per jaar, op voorwaarde dat die limiet wordt opgenomen in een sectorale cao.  Sinds 1 januari 2016 ontbreekt zo’n cao,  en daarmee ook de juridische basis om 300/360 netto-overuren effectief toe te passen.

In een eerdere infoflash (van 2 juni 2016) kondigden we aan dat een wetswijziging dit toepassingsprobleem zou oplossen.  Dat is nu gebeurd, via de Programmawet van 3 augustus 2016.  In de aangepaste tekst wordt de limiet van 300/360 uren gegarandeerd door de wet zelf,  zodat een sectorale cao niet meer nodig is.  De aanpassing gaat retroactief in op 1 januari 2016.  Werkgevers die tot 300/360 netto-overuren hebben toegepast in 2016 zijn dus in orde met de (aangepaste) reglementering.

Dubbele limiet blijft behouden

De dubbele limiet van het oorspronkelijk horecaplan blijft ongewijzigd:

1) 360 overuren per kalenderjaar voor werkgevers met geregistreerd kassasysteem, 300 overuren per kalenderjaar jaar voor werkgevers zonder

2) 143 uren per willekeurige periode van vier maanden.

Andere voorwaarden blijven ongewijzigd 

Netto-overuren zijn van in het begin gekoppeld aan zeer restrictieve voorwaarden.

Al die voorwaarden blijven bestaan.

Essentieel: “netto-overuren” moeten voortkomen uit een onvoorziene noodzaak of buitengewone vermeerdering van werk, en alle bijhorende formaliteiten moeten nageleefd worden.

Bron: Programmawet van 3 augustus 2016, B.S. 16 augustus 2016.

 

Auteur: Els Poelman

29/08/2016