Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden: vanaf 1 september 2013 ook voor bewakings- en toezichtsdiensten

Auteur: Els Poelman
Datum:

De overheid wil de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden, die reeds lang bestaat in de bouwsector, geleidelijk uitbreiden naar andere zgn. “fraudegevoelige” sectoren. De sector van de bewakings- en toezichtsdiensten (P.C. 317) is als eerste aan de beurt. 

Principe 

Een opdrachtgever die werken laat uitvoeren door een medecontractant met sociale of fiscale schulden is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die schulden, tenzij hij de inhoudingsplicht op factuurbedragen stipt naleeft.

Inhoudingsplicht 

Bij betaling van facturen aan een medecontractant met schulden, moet de opdrachtgever een gedeelte van het factuurbedrag (exclusief BTW) inhouden en doorstorten aan de bevoegde administratie:

  • 35% aan de RSZ bij sociale schulden;
  • 15% aan de fiscus bij fiscale schulden

Vanaf wanneer? 

De hoofdelijke aansprakelijkheid en inhoudingsplicht gelden voor factuurbedragen betaalbaar vanaf 1 september 2013.

Waar informatie over medecontractanten raadplegen?  

Voor de bouwsector beheren de bevoegde administraties een website waarop gepersonaliseerde  informatie over aannemers met schulden wordt bijgewerkt. Een analoge toepassing zal beschikbaar komen voor de sector van de bewaking.

Toepassing in de praktijk  

Inhoudingsplicht en (eventueel) effectieve invordering bij de hoofdelijk aansprakelijke zijn gekoppeld aan zeer specifieke randvoorwaarden bv. inzake samenstelling van de schuld, minimum schuldbedrag, procedure voor storting, vrijstelling enz…  Voorlopig gaan we hierop niet verder in – van zodra de bevoegde administraties zelf instructies vrijgeven zullen we meer in detail informeren.

Bron: Koninklijk Besluit van 17 juli 2013, B.S. 1 augustus 2013

Auteur: Els Poelman

06/08/2013