Hogere werkgeversbijdrage voor SWT in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Auteur: Els Poelman
Datum:

Op 1 januari 2017 verhoogde de werkgeversbijdrage voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Het was nog wachten op de nieuwe percentages voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Het KB met die percentages is eindelijk gepubliceerd – het gaat retro-actief in op 1 januari 2017.

Ondernemingen in moeilijkheden

De verhoogde werkgeversbijdrage is van toepassing voor werkloosheid met bedrijfstoeslag die:

  • ingaat ten vroegste op 1 januari 2017;
  • tijdens de periode erkenning als onderneming in moeilijkheden;
  • en waarbij de opzegging/verbreking is betekend na 31 oktober 2016;
  • en waarbij de erkenningsbeslissing (onderneming in moeilijkheden) is gedateerd na 31 oktober 2016.

Werkgeversbijdrage tijdens de erkenningsperiode

Percentage en minimum maandbedrag

Leeftijd

   % op bruto maandbedrag aanvullende vergoeding

minimum maandbedrag

< 55

16,88%

€ 8,00

≥ 55 en < 58

12,50%

€ 8,00

≥ 58 en < 60

  8,13%

€ 8,00

≥ 60       

  4,38%

€ 6,00

Het bijdragepercentage tijdens de periode van erkenning wordt bepaald op basis van de leeftijd bij ingang van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Werkgeversbijdrage na de erkenningsperiode

Vanaf wanneer?

Deze bijdragepercentages zijn verschuldigd vanaf de maand volgend op die waarin de erkenningsperiode afloopt.

Percentage en minimum maandbedrag

Leeftijd

   % op bruto maandbedrag aanvullende vergoeding

minimum maandbedrag

< 55

142,50%

€ 50,00

≥ 55 en < 58

  75,00%

€ 50,00

≥ 58 en < 60

  75,00%

€ 50,00

≥ 60 en < 62

  37,50%

€ 37,60

≥ 62       

  31,25%

€ 37,60

Het bijdragepercentage na de periode van erkenning wordt bepaald op basis van de leeftijd op het einde van de erkenningsperiode.

Voorbeeld

Geboortedatum werkloze met bedrijfstoeslag: 1 augustus 1957.

Ingangsdatum werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): 1 juni 2017.

Erkenning als onderneming in moeilijkheden van 1 juni tot 31 december 2017.

 

Periode               

van… tot…

determinerend

leeftijd

%

minimum

 

Erkenning

1.6.2017 – 31.12.2017

leeftijd bij aanv. SWT

59

8,13%   

€ 8,00

Na erkenning

1.1.2018 – einde SWT

leeftijd op 31.12.2017

60

37,50%

€ 37,60

Ondernemingen in herstructurering

De verhoogde werkgeversbijdrage is van toepassing voor werkloosheid met bedrijfstoeslag die:

  • ingaat ten vroegste op 1 januari 2017;
  • tijdens de periode erkenning als onderneming in herstructurering;
  • en waarbij de opzegging/verbreking is betekend na 31 oktober 2016;
  • en waarbij de erkenningsbeslissing (onderneming in herstructurering) is gedateerd na 31 oktober 2016;
  • en waarbij de aankondiging van het collectief ontslag (voor zover basis van de erkenning als onderneming in herstructurering) is gedateerd na 31 oktober 2016.

Werkgeversbijdrage tijdens de erkenningsperiode

Percentage en minimum maandbedrag

Leeftijd

  % op bruto maandbedrag

aanvullende vergoeding

minimum

maandbedrag

< 55

142,50%

€ 50,00

≥ 55 en < 58

75,00%

€ 50,00

≥ 58 en < 60

75,00%

€ 50,00

≥ 60

30,00%

€ 37,60

Het bijdragepercentage tijdens de periode van erkenning wordt bepaald op basis van de leeftijd bij ingang van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Werkgeversbijdrage na de erkenningsperiode

Vanaf wanneer?

Deze bijdragepercentages zijn verschuldigd vanaf de maand volgend op die waarin de erkenningsperiode afloopt.

Percentage en minimum maandbedrag

Leeftijd

   % op bruto maandbedrag

aanvullende vergoeding

minimum maandbedrag

< 55

142,50%

€ 50,00

≥ 55 en < 58

  75,00%

€ 50,00

≥ 58 en < 60

  75,00%

€ 50,00

≥ 60 en < 62

  37,50%

€ 37,60

≥ 62       

  31,25%

€ 37,60

Het bijdragepercentage na de periode van erkenning wordt bepaald op basis van de leeftijd op het einde van de erkenningsperiode.

Voorbeeld

Geboortedatum werkloze met bedrijfstoeslag: 1 augustus 1957.

Ingangsdatum werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): 1 juni 2017.

Erkenning als onderneming in herstructurering van 1 juni tot 31 december 2017.

Periode               

van… tot…

determinerend

leeftijd

%

minimum

 

Erkenning

1.6.2017 – 31.12.2017

leeftijd bij aanv. SWT

59

75,00% 

€ 50,00

 

Na erkenning

1.1.2018 – einde SWT

leeftijd op 31.12.2017

60

37,50%

€ 37,60

Zie ook onze infoflash van 6 december 2016.

Bron: Koninklijk Besluit van 24 februari 2017 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 maart 2010, betreffende de sociale zekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, B.S. 10 maart 2017.

 

 

 

 

Auteur: Els Poelman

21/03/2017