Hogere fiscale werkbonus vanaf 1 augustus 2015

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Werknemers met een laag loon genieten een vermindering van hun persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid ('sociale' werkbonus). Aan werknemers en bedrijfsleiders die de 'sociale' werkbonus genieten, wordt ook een vermindering van de bedrijfsvoorheffing toegekend ('fiscale' werkbonus).

Ter versterking van de nettokoopkracht van werknemers met een laag loon heeft de regering beide werkbonussen op 1 augustus 2015 opgetrokken.

De 'fiscale' werkbonus is een vermindering, die overeenstemt met een percentage van het bedrag van de 'sociale' werkbonus.

Tot en met 31 juli 2015 bedroeg dat percentage 14,40 %. Sinds 1 augustus 2015 bedraagt het      17,81 %.

Er zijn nog andere stijgingen van de 'fiscale' werkbonus. Zo zal het percentage op 1 januari 2016 worden opgetrokken tot 28,03 % en op 1 januari 2019 tot 33,14 %.

Al die wijzigingen zijn opgenomen in de programmawet van 10 augustus 2015.

Voor de toepassing van de fiscale werkbonus op het vlak van de bedrijfsvoorheffing moet het koninklijk besluit m.b.t. de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing nog worden aangepast.

Niettemin heeft de FOD Financiën op zijn website een mededeling gepubliceerd volgens welke de vermindering van de bedrijfsvoorheffing moet worden toegepast op de lonen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.

Opgelet: De fiscale werkbonus geldt enkel voor werknemers die recht hebben op de sociale werkbonus. Zo geldt in de openbare sector de fiscale werkbonus uitsluitend voor personeelsleden die bijdragen betalen voor alle takken van de sociale zekerheid (13,07 %) en de sociale werkbonus genieten. 'Statutaire' werknemers hebben bijgevolg geen recht op de sociale werkbonus en evenmin op de fiscale werkbonus.

 

Bronnen: Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015; FOD Financiën.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

18/08/2015