Hoeveel maaltijdscheques toekennen aan een zelfstandige bedrijfsleider?

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques toegekend aan een werknemer of een bedrijfsleider wordt fiscaal vrijgesteld wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De werkgeverstegemoetkoming zal in dat geval worden beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel.

Een zelfstandige bedrijfsleider kan, net zoals een loontrekkende werknemer, maaltijdcheques krijgen van de onderneming waarvan hij bedrijfsleider is.

HOEVEEL MAALTIJDSCHEQUES?

Eén van de voorwaarden voor de fiscale vrijstelling is dat het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal werkelijke arbeidsdagen van de werknemer of de bedrijfsleider. Dat zijn de dagen waarop normale effectieve arbeid wordt verricht, dit wil zeggen de dagen van fysieke aanwezigheid van de werknemer of de bedrijfsleider op het werk of op een andere plaats indien zijn aanwezigheid voor het werk vereist is.

Voor de zelfstandige bedrijfsleiders zijn dat meer bepaald alle dagen waarop effectieve arbeid wordt geleverd, zonder enige andere beperking. Het is aan de begunstigde van de maaltijdcheques om deze dagen te bewijzen. Wanneer het bewijs voor het aantal dagen effectieve arbeid niet kan worden geleverd, vervalt de fiscale vrijstelling en zal het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques, d.w.z. het deel dat door de onderneming ten laste wordt genomen, worden beschouwd als een belastbaar loon.

 

Bron: Circulaire nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc nr. 43/2011) van 02.09.2011