Hoe moet u nagaan of uw vereniging van mede-eigenaars al een ondernemingsnummer heeft ?

Auteur: Partena Professional
Datum:

Wat is een Vereniging van Mede-Eigenaars ?

U wordt, bijvoorbeeld, de gelukkige eigenaar van een appartement in een gebouw.

Bijgevolg bent u automatisch lid van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) aangezien u de eigendom van het gebouw met andere personen deelt.

De statuten van de VME zijn vervat in het reglement van mede-eigendom en in de basisakte die de verdeelsleutel bepaalt. Deze statuten moeten geregistreerd worden bij de notaris die belast is met het aanvragen van een ondernemingsnummer bij het Hypotheekkantoor.

Binnen het kader van de jaarlijkse Algemene Vergadering stelt de VME een huishoudelijk reglement op en beslist over het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, mits akkoord van de mede-eigenaars.

Wat is een syndicus ?

De Algemene Vergadering van de mede-eigenaars benoemt ook een syndicus. Zijn rol is cruciaal. Hij moet erop toezien dat het huishoudelijk reglement wordt nageleefd en hij moet problemen met het beheer van het gebouw oplossen.

Deze syndicus kan één van de mede-eigenaars zijn of een externe beroepssyndicus.

Hoe kunt u nagaan of uw VME over een ondernemingsnummer beschikt ?

Daarvoor stellen wij onze online tool ter beschikking die u zal toelaten om deze vraag gemakkelijk te beantwoorden.

Indien voor uw VME geen enkel ondernemingsnummer gekend is, vragen wij u om contact op te nemen met ons ondernemingsloket.

Vergeet niet een afschrift van de basisakte toe te voegen bij uw aanvraag.

Deze aanvraag van het ondernemingsnummer kan ook ingediend worden door uw syndicus vanaf wanneer deze werd aangeduid.

Onze experts staan ter beschikking om zo snel mogelijk de nodige stappen te zetten bij het bevoegde hypotheekkantoor. Deze dienst is beschikbaar voor €49 (BTW niet inbegrepen).