Het snoeien van fruitbomen: bevoegde paritaire comités

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het bevoegdheidsgebied van het paritair comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf werd uitgebreid met de activiteit 'het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden'.

De werkgevers die deze activiteit uitoefenen ressorteren voor hun arbeiders voortaan onder het (officieuze) paritair subcomité nr. 145.5 (fruitteelt en druiventeelt).

De RSZ heeft ons meegedeeld dat de werkgevers die deze activiteit uitoefenen bij de RSZ ingeschreven moeten worden onder het categoriekengetal 194.

Deze wijziging is tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad in werking getreden, namelijk op 9 februari 2014. 

Indien uw hoofdactiviteit bestaat uit het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden, vragen we u contact op te nemen met uw Payroll Consultant om uw dossier in orde te brengen.

Bron: Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, B.S. 30 januari 2014.

Auteur: Anne Ghysels

19/05/2014