Het sectorakkoord 2017-2018 voor het PsC 202.01 (middelgrote levensmiddelenbedrijven) werd afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 3 juli 2017 sloten de sociale partners van het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven hun sectorakkoord 2017-2018 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2017 en 2018 in overeenstemming met de CAO nr. 119.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

Vanaf 1 augustus 2017 stijgt het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen met 20 EUR per maand.

De deeltijdse werknemers ontvangen deze verhoging in verhouding tot hun prestaties.

Afschaffing jongerenlonen

De sectorale jongerenbarema’s van 16 tot en met 20 jaar worden afgeschaft vanaf 1 januari 2018.

Vervoerskosten

Vanaf 1 januari 2018 wordt de fietsvergoeding verhoogd tot 0,23 EUR/km tot maximum 20 km heen- en terugreis.

Wanneer de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer (niet treinvervoer) een eenheidsprijs is, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld op 71,8 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder dat dit bedrag hoger mag zijn dan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 11 km.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden.

De instapleeftijd voor een landingsbaan met uitkering blijft behouden op 55 jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep (CAO nr. 120 en 121).
  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar (CAO nr. 124 en 125).

Opleiding

Voor het geheel van de sector wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van 2 dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent.

Tussenkomst kinderopvang

De tussenkomst in de kosten voor kinderopvang wordt verhoogd naar 780 EUR/jaar.

Er wordt ook een tussenkomst voorzien in de kosten voor buitenschoolse opvang van 780 EUR/jaar.

Tewerkstellingspremie -26 jaar

In geval van aanwerving van een voltijdse werknemer jonger dan 26 jaar wordt er een tewerkstellingspremie voorzien van 2.500 EUR.

Duur van het akkoord

Van 01 januari 2017 tot en met 30 juni 2019.

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 3 juli 2017 (PC 202.01)

Auteur: Leen Lafourt

28/07/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.