Het sectorakkoord 2017-2018 voor het PC 311 (grote kleinhandelszaken) werd afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 3 juli 2017 sloten de sociale partners van het paritair comité 311 voor de grote kleinhandelszaken hun sectorakkoord 2017-2018 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2017 en 2018 in overeenstemming met de CAO nr. 119.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

Vanaf 1 juli 2017 stijgen het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen/uurlonen

  • voor de bedienden met 25 EUR bruto per maand;
  • voor de arbeiders met 0,1648 EUR bruto per uur.

In december 2017 ontvangen de voltijdse werknemers in dienst op 30 november 2017 een éénmalige premie van 70 EUR bruto. Deze premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald.

De deeltijdse werknemers ontvangen deze verhoging in verhouding tot hun prestaties.

Omzetting ecocheques

Via ondernemings-cao afgesloten voor 30 september 2017 kunnen de ecocheques worden omgezet.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden.

Vanaf 1 januari 2018 heeft het niet-uitvoerend winkelpersoneel (m.u.v. de store manager) recht op een 1/5de loopbaanvermindering in het kader van de landingsbanen.

De instapleeftijd voor een landingsbaan met uitkering blijft behouden op 55 jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep (CAO nr. 120 en 121).
  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep (CAO nr. 122).
  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar (CAO nr. 124 en 125).

Opleiding

Voor het geheel van de sector wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van 2 dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent.

Verderzetting huidige tussenkomsten van het Sociaal fonds

Alle huidige tussenkomsten van het Sociaal fonds inzake tewerkstellingsmaatregelen blijven behouden.

Tussenkomst kinderopvang

De tussenkomst in de kosten voor kinderopvang wordt verhoogd naar 3 EUR/dag. Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op deze tussenkomst voor een jaarlijks maximumbedrag van 600 EUR, mits deze over 12 volledige maanden anciënniteit in dit PC beschikt en een arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever van dit PC op het moment van de opvang van het kind.

Kledijvergoeding

De ondernemingen die dit wensen kunnen de werkkledij laten onderhouden door de werknemers, mits akkoord binnen de onderneming en voorzover uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemers en zijn directe omgeving.

Duur van het akkoord

Van 01 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 3 juli 2017 (PC 311.00)

Auteur: Leen Lafourt

28/07/2017