Het sectorakkoord 2015-2016 van PC 124 (Bouwbedrijf) is afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 19 november 2015 sloten de sociale partners van het PC 124 voor het bouwbedrijf hun sectorakkoord voor 2015-2016 af.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord werden opgenomen. Een diepgaande analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Belangrijk is aan te stippen dat in dit akkoord de sociale partners hebben besloten om de rustdagen van 4 en 5 januari en 22 december 2016 te vervangen door 2, 3 en 4 november 2016.

Invulling loonmarge (enveloppes 0,5 % en 0,3 %)

De sociale partners hebben ervoor gekozen om de minimumlonen en de effectieve lonen vanaf 01.01.2016 te verhogen.

Daarnaast ontvangen de arbeiders met een volledige referteperiode, vanaf mei 2016, jaarlijks ecocheques van 100 EUR. De referteperiode loopt van 1 april van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 maart van het lopende kalenderjaar. Het bedrag van deze ecocheque wordt geproratiseerd voor de deeltijdse werknemers en de werknemers met een onvolledige referteperiode. De ecocheques 2016 kunnen voor eind januari 2016 omgezet worden in een ander voordeel op ondernemingsvlak.

Verplaatsingsvergoedingen

Voor het bepalen van het aantal te vergoeden kilometers wordt niet langer verwezen naar Mappy. Deze verwijzing wordt vervangen door Google Maps. De cao bepaalt ook uitdrukkelijk dat bij gebruik van Google Maps rekening moet worden gehouden met het reëel afgelegd traject.

De patronale tussenkomst voor weekverplaatsingen wordt berekend door het maandbedrag te vermenigvuldigen met 3 en te delen door 13.

Arbeidstijdorganisatie

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel voor de overuren dient toegekend te worden aan alle werknemers en niet enkel voor diegenen die onderworpen zijn aan de aanwezigheidsregistratie.

Rustdagen

De oorspronkelijk op maandag 4 januari, dinsdag 5 januari en donderdag 22 december 2016 vastgelegde rustdagen worden vervangen door woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 november 2016.

Uitreiking legitimatiekaarten

De raad van bestuur van Constructiv FBZ zal een onderzoek wijden aan de uitreiking van de legitimatiekaarten op basis van de gelijkstellingen. Dit onderzoek heeft betrekking op de uitreiking van legitimatiekaarten rechthebbenden op basis van een gelijkstelling aan arbeiders die niet meer tewerkgesteld zijn in de bouwsector.

Landingsbanen

De instapleeftijd voor een landingsbaan met uitkering blijft in 2016 behouden op 55 jaar.

Winteropleiding

De bijkomende en aanvullende werkloosheidsvergoeding wordt opgetrokken naar 40 EUR.

Opleidingspasje

Het opleidingspasje zal geïntegreerd worden in de ConstruBadge. In dit kader moet onderzocht worden wie toegang krijgt tot welke gegevens.

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2015 tot 31 december 2016.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Sectoraal akkoord 2015-2016 van 19 november 2015 (PC 124)

Auteur: Leen Lafourt

15/12/2015