Het PsC 140.05 (verhuisondernemingen) sluit als eerste zijn sectorakkoord af!

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Het PsC 140.05 (voor de verhuizing) heeft als eerste zijn protocolakkoord voor 2021-2022 afgesloten. Op basis van dit akkoord van 30 augustus 2021 stijgen de minimumlonen vanaf 01/01/2022 met 0,4 % en wordt er een consumptiecheque toegekend van 125 EUR.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn opgenomen. Van zodra wij over de definitieve CAO beschikken, wordt er ook een gedetailleerde analyse opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Invulling van de loonmarge (0,4 %)

Vanaf 1 januari 2022 stijgen de brutolonen met 0,4 %.

Consumptiecheque

Elke werknemer die in dienst is op de datum van bestelling ontvangt een consumptiecheque van 125 EUR. Deze consumptiecheque moet besteld worden voor 30 september 2021. Wanneer de consumptiecheque niet wordt toegekend, moet er op 30 september 2021 een premie van 300 EUR worden toegekend (behalve uitzondering hieronder).

Uitzondering: De werkgevers die in 2021 al een consumptiecheque van 125 EUR of meer hebben toegekend, worden vrijgesteld.

Syndicale premie

Vanaf 2022 stijgt de syndicale premie tot 145 EUR.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt automatisch aangepast aan de maximale fiscaal vrijgestelde vergoeding.

Tussenkomsten sociaal fonds

Volgende tussenkomsten worden op 1 januari 2022 éénmalig geïndexeerd:

 • Vertrekpremie: 39,40 EUR/jaar anciënniteit, met een maximum van 630,81 EUR;
 • Overlijdenspremie (naar aanleiding van een ziekte of privé-ongeval): 1.969,91 EUR;
 • Overlijdenspremie (naar aanleiding van een arbeidsongeval of ongeval van en naar het werk): 3.939,81 EUR.

Eindeloopbaan

Landingsbanen en tijdskrediet

CAO nr. 156 wordt op sectorvlak volledig uitgevoerd voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Dit wil zeggen dat werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (opnieuw) kunnen genieten van een 1/5de of halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar.

Meer informatie vindt u in de infoflash van 27 juli 2021: ‘Uitkeringen voor een tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ vóór de leeftijd van 60 jaar: terugkeer!’.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De sectorale sociale partners komen overeen om op sectorvlak in te tekenen op alle in de NAR tot 31/12/2022 gesloten CAO’s over SWT, inclusief de bepalingen omtrent de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid:

 • SWT vanaf 58 jaar met een beroepsverleden van minstens 35 jaar voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen;
 • SWT vanaf 60 jaar met een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar waarvan 20 jaar in een regeling van nachtarbeid of gedurende minstens 5 (7) jaar gedurende de laatste 10 (15) kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;
 • SWT vanaf 60 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende.

Meer lezen kan u in onze infoflash van 6 september 2021: ‘Welke SWT’s zijn nog toegankelijk de komende jaren?’.

1 extra betaalde feestdag op de Vlaamse, Brusselse of Waalse feestdag

De werknemer kan vrij kiezen wanneer deze feestdag genomen wordt.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Andere sectoren

Ondertussen zitten ook de andere sectoren niet stil, want voor verschillende paritaire comités werd er reeds een eisenbundel ingediend door de werknemersvertegenwoordiging. Het betreft onder andere:

 • PsC 140.02 voor de taxi’s
 • PC 202 voor de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 226 voor de internationale handel, vervoer en logistiek
 • PC 306 voor het verzekeringswezen
 • PC 310 voor de banken
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen

Op basis van deze eisenbundels kunnen we al vaststellen dat er onderhandelingen zullen worden gevoerd over een loonsverhoging van 0,4 % (invulling van de loonnorm), toekenning van consumptiecheques van 500 EUR en de verlenging van het tijdskrediet en SWT.

 

Bron: Protocolakkoord 2021-2022: PC 140.05 (verhuizing) dd. 30.08.2021

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.