Het pendelfonds verlengt zijn deadline tot 15 september!

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Zoals we reeds in juli aankondigden, kent het Vlaamse Pendelfonds subsidies toe aan ondernemingen die duurzame mobiliteitsprojecten stimuleren. Die subsidies kunnen gaan tot 200.000 EUR. De huidige projectoproep is volledig toegespitst op fietsprojecten.

De initiële deadline voor de indiening van een project en de aanvraag van een dossiernummer was 10 augustus 2018. Deze termijn werd verlengd tot 15 september 2018. Ondernemingen die hun dossier niet tijdig konden indienen, krijgen dus een nieuwe kans!

Eenmaal u het dossiernummer hebt aangevraagd, hebt u tot 29 september 2018 de tijd om advies te vragen aan uw Provinciaal MobiliteitsPunt. De definitieve indiening van uw dossier moet uiterlijk op 29 oktober 2018 gebeuren.

Meer info over deze subsidie vindt u terug in onze vorige Infoflash en op de website van het Pendelfonds.

Bron: http://www.pendelfonds.be/wat.php

Auteur: Laurence Philippe

11/09/2018