Het PC341 voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten is actief

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2015 verscheen het bericht tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Via onze infoflash van 10 oktober 2014 informeerden wij u reeds dat het PC 341 werd opgericht, nu is het dus ook actief.

Ter herinnering, het PC 341 is bevoegd voor de door de bevoegde autoriteit ingeschreven agenten en makelaars die de activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefenen. Bijgevolg dienden de werkgevers die deze activiteit uitoefenden op 2 oktober 2014 over te gaan van het toenmalige PC 218 (nu PC 200) naar het PC 341.

Wat betekent dit nu concreet?

Voorlopig gingen de sociale partners nog niet over tot het afsluiten van CAO’s, maar van zodra dit het geval is, zal u hierover geïnformeerd worden via onze sectorale documentatie.

In afwachting behouden de werknemers in dienst van ondernemingen opgericht voor 2 oktober 2014 (datum van creatie van het PC 341) hun bestaande arbeidsvoorwaarden. Voor ondernemingen opgericht na 2 oktober 2014 of werknemers die na deze datum in dienst zijn getreden, bestaan er voorlopig geen specifieke arbeidsvoorwaarden. Op hen zullen enkel de CAO’s van de NAR (Nationale Arbeidsraad) van toepassing zijn.

Bijdragen sectoraal fonds

Eerstdaags zal er overgegaan worden tot de oprichting van een nieuw sectoraal fonds, actief vanaf het vierde kwartaal 2015. Op dat moment zal de RSZ echter nog niet klaar zijn. Zij zullen de overeenstemmende (nieuwe) werkgeverscategorie pas toekennen vanaf het eerste kwartaal 2016.

Om dat ene kwartaal te overbruggen zal de RSZ voor betrokken ondernemingen:                                                                                

  • werkgeverscategorie 000 toekennen in het 4e kwartaal 2015 , zodat tijdelijk geen enkel fonds bevoegd is;                                                                                                                                                         
  • de bijdrage aan het fonds PC 341 dubbel innen in het 1e kwartaal 2016, onder de nieuwe werkgeverscategorie. Indien u oordeelt dat uw onderneming onder het bevoegdheidsgebied van PC 341 valt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw Payroll Consultant.

Bron: Belgisch Staatsblad van 23 juni 2015: Algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen – Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Auteur: Leen Lafourt

15/07/2015