Het paritair subcomité voor de metaalhandel (149.04) heeft zijn sectorakkoord 2017-2018 afgesloten

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 27 juni 2017 hebben de sociale partners van het paritair subcomité voor de metaalhandel (149.04) hun sectorakkoord 2017-2018 afgesloten.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge (1,1%)

Op 1 juli 2017 werden alle minimumuurlonen in de sector verhoogd met 1,1%.

Op 1 juli 2017 werden eveneens alle effectieve brutolonen verhoogd met 1,1% behalve in de ondernemingen waar de marge alternatief via een onderhandelingsenveloppe wordt ingevuld.

De ondernemingen hebben tijd tot 30 september 2017 om een cao op ondernemingsvlak te sluiten omtrent de besteding van de enveloppe.

De onderhandeling verloopt in 2 stappen: akkoord over de wil om over deze enveloppe te onderhandelen op niveau van de onderneming en sluiten van de cao op ondernemingsvlak vóór 30 september 2017.

  • In ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging is opgericht, moet de cao afgesloten worden met alle vakbondsorganisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn.
  • In de ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de cao ondertekend worden door alle vakbondsorganisaties die in het paritair comité vertegenwoordigd zijn.

Sociaal fonds

Vanaf 1 juli 2017 wordt een aanvullende vergoeding bij landingsbaan toegekend aan de oudere werknemers die hun arbeidsduur verminderen.

Vanaf 1 januari 2018 worden alle aanvullende vergoedingen toegekend door het sociaal fonds geïndexeerd met 1,65%.

Eindejaarspremie

De regels voor de toekenning van de eindejaarspremie aan de arbeiders waarvan de overeenkomst eindigt in de loop van de referentieperiode worden gewijzigd vanaf 1 juli 2017.

Opleiding

Vanaf 1 januari 2018 wordt, bovenop het collectief recht op opleiding, aan elke arbeider een individueel vormingsrecht van 1 dag per kalenderjaar toegekend.

Vrijwillige overuren en interne grens

Via een cao op ondernemingsvlak gesloten vóór 30 juni 2018 hebben de ondernemingen de mogelijkheid om de vrijwillige overuren te verhogen van 100 tot 130 uur per kalenderjaar.

Voor de servicetechniekers kan het aantal overuren die meetellen voor de interne grens op dezelfde manier worden verhoogd van 25 tot maximum 60 uur. De interne grens kan worden verhoogd van 143 naar maximum 200 uur.

Allerlei

Het sectorakkoord voorziet eveneens in maatregelen op het vlak van tijdskrediet en het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT– ex-brugpensioen).

Vanaf 1 januari 2018 wordt de betaling van de ecocheques in twee semestriële schijven van EUR 125 vervangen door de betaling van de ecocheques in 1 schijf van EUR 250.

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2017 tot 31 december 2018.

Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 27 juni 2017 (PC 149.04)

Auteur: Laurence Philippe

19/07/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.