Het paritair comité voor het hotelbedrijf (302) heeft zijn sectorakkoord 2017-2018 afgesloten

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 5 juli 2017 sloten de sociale partners van het paritair comité voor het hotelbedrijf (302) hun sectorakkoord voor 2017-2018 af.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge (1,1%)

De sociale partners hebben beslist om vanaf 1 oktober 2017 de brutolonen in de sector en de sectorbarema’s te verhogen met 0,5%.

Ecocheques

De cao met betrekking tot de ecocheques geldt voortaan voor onbepaalde duur.

Tijdskrediet

De tijdskredietstelsels worden verlengd.

Het tijdskrediet met motief wordt opgetrokken naar 51 maanden en er wordt een premie toegekend aan de werknemers met een landingsbaan vanaf 55 jaar.

Mobiliteit

Vanaf 1 februari 2018 zal de terugbetaling voor treinverplaatsingen worden verhoogd overeenkomstig de verhoging van de NMBS-tarieven. De terugbetaling voor verplaatsingen met andere openbaarvervoermiddelen zal worden opgetrokken van 71,8 en 75 % naar 80 %.

Sociaal overleg

Zodra de mogelijkheid tot terugbetaling van de syndicale premie bij ministerieel besluit wordt verhoogd van € 135 naar € 145, zal dit in de sector worden toegepast.

Het aantal dagen syndicale vorming wordt verhoogd met één extra opleidingsdag tot 9 dagen.

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2017 tot 31 december 2018.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 5 juli 2017 (PC 302).

Auteur: Laurence Philippe

02/08/2017