Het ontwerp van sectorale overeenkomst 2019-2020 voor het paritair comité 104 (ijzernijverheid) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het CP 104 (ijzernijverheid) heeft een ontwerp van sectorale overeenkomst voor de periode 2019-2020 gesloten. Dit akkoord van 24 mei 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden toegevoegd aan onze sectorale documentatie.

Concretisering van de loonmarge

In 2019-2020 zullen de sociale partners, na onderhandelingen in de ondernemingen, het sectorale minimumloon kunnen beoordelen in het licht van de in de ondernemingen toegekende loonsverhogingen.

De onderhandelingen zouden moeten leiden tot een overeenkomst tegen 31 oktober 2019.

Klein verlet

  • Verlenging van de cao van 29 juni 2009
  • Toekenning van een dag klein verlet voor de ondertekening van het wettelijk samenlevingscontract

Vervoerkosten

  • Openbaar vervoer: 70% van de werkgeverstegemoetkoming in de prijs van de abonnementen voor het openbaar vervoer georganiseerd door de NMBS op 1 juli 2019 + volledige terugbetaling voor werknemers die op minder dan 5 km van de werkplek wonen
  • Openbaar vervoer: overige: verlenging

Tijdskrediet

Verlenging van de sectorale cao van 9 juni 2017 voor 2019-2020: maximale verlenging van het recht op tijdskrediet met zorgmotief tot 51 maanden.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Verlenging van de landingsbanen voor lange loopbanen of zware beroepen vanaf 55 jaar (4/5-regeling) en vanaf 57 jaar (halftijdse regeling).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De sectorale sociale partners zijn overeengekomen om op sectoraal vlak in te tekenen op alle NAR-kader collectieve arbeidsovereenkomsten rond SWT, inclusief de bepaling omtrent het handhaven van de leeftijdsvoorwaarde en de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid.

  • SWT zware beroepen met 33 jaar loopbaan;
  • SWT zware beroepen met 35 jaar loopbaan;
  • SWT lange loopbaan (40 jaar).

Opleiding

  • Verhoging van het minimumaantal opleidingsdagen van gemiddeld 2 naar 3 dagen per jaar per voltijds equivalent.
  • Meer nadruk op de rol van mentorschap/peterschap als instrument voor het delen van kennis, met aandacht voor geschiktheid met de uitgeoefende functies (door de mentor) gekoppeld aan de noden van aantrekkelijkheid van de sector met het oog op een optimale overdracht van kennis en knowhow.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgroep gewijd aan belastend werk en aan de transformatie (digitalisering): werkgebied uitgebreid naar thema’s als werkbaar of duurzaam werk, verlenging van de loopbanen, robotisering, ...

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2019 tot 31 december 2020.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

 

Bron: ontwerp van sectorale overeenkomst 2019-2020 (CP 104.00) - 24.05.2019