Het ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 voor het paritair comité 113 (ceramiekbedrijf) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 113 (ceramiekbedrijf) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 29 mei 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

  • Verhoging van de baremieke en reële lonen op 01/01/2019 met 1,1% van de loonmassa met een minimum van € 0,19/uur (of een gelijkwaardig voordeel vastgelegd in een ondernemings-cao);
  • Alle ploegenpremies uitgedrukt in vaste bedragen: verhoging met 1,1% op 01/01/2019;
  • Bestaanszekerheid: vergoeding tijdelijke werkloosheid + € 0,75 vanaf 1/1/2019 (€ 3,50 in totaal). 

Reiskosten

  • Verhoging fietsvergoeding tot € 0,24/km vanaf 01/01/2019;
  • Vergoeding tot 90% van de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer en tot 80% in geval van privévervoer vanaf de eerste kilometer vanaf 01/01/2019 (tarief van NMBS-abonnement).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT zware beroepen met 33 jaar beroepsverleden (= 20 jaar nachtwerk/zware beroepen);
  • SWT lange loopbaan (40 jaar).

Dag anciënniteitsverlof

Elk jaar vanaf 01/01/2019 kent de werkgever een dag anciënniteitsverlof toe na 25 jaar dienst behalve wanneer de onderneming al twee anciënniteitsdagen toekent. Wanneer deze 2e anciënniteitsdag al toegekend wordt na 25 jaar dienst wordt deze vervroegd toegekend op 25 jaar dienst.

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2019 tot 31 december 2020. Voor de SWT-cao’s tot 3 juni 2021. 

 

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 (PC 113.00) – 29.05.2019

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.