Het ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 voor het paritair comité 111.03 (monteerders) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 111.03 (ijzernijverheid) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 3 juni 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Concretisering van de loonmarge (1,1%)

De ondernemingen kunnen de beschikbare loonmarge voor de periode 2019-2020 invullen via een overdraagbare enveloppe van 1,1% van de loonmassa op 1 juli 2019.

De onderhandelingen zouden tot een akkoord moeten leiden tegen 30 september 2019.

Op 1 juli 2019 worden de minimum- en maximumbasisuurlonen en de minimum en maximum effectieve lonen verhoogd met 1,1 %.

Ecocheques

Mogelijkheid om de ecocheques vóór 30 september 2019 om te zetten in een ander voordeel volgens dezelfde regels en modaliteiten als in de vorige overeenkomsten.

Premies

Premies: 1,1% verhoging en indexering in 2019 en 2020 van de scheidingspremie, de kledijvergoeding en de vakantiepremie

Reiskosten

Verhoging met 1,1% vanaf 1 februari 2020

 

Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid

- Verlenging van de bepalingen en bijdragen voor de duur van het akkoord

- Tijdelijke werkloosheid: van € 11,55 tot € 12,07 (volledige werkloosheidsuitkering) en van € 5,77 tot € 6,03 (halve werkloosheidsuitkering) vanaf 1 juli 2019

- Ziekte: € 89,25 wordt € 93,27 vanaf 1 juli 2019

- SWT en oudere werklozen: € 80,11 wordt geïndexeerd met 2% cf. het systeem van de sociale spilindex voor de periode 2019-2020

- Volledige werkloosheid: € 6,03 wordt geïndexeerd met 2% cf. het systeem van de sociale spilindex voor de periode 2019-2020

- Nieuwe tegemoetkoming voor kinderopvang van 1/1/2020 tot 31/12/2022:

 • Evaluatie eind 2021
 • Grensbedrag van € 15/maand en € 180/jaar per werknemer en per kind
 • Voor kinderen < 3 jaar

Tijdskrediet

 • Maximale verlenging van het recht op tijdskrediet met motief tot 51 maanden of 36 maanden indien mogelijk (opleiding);
   
 • Verlenging van de Vlaamse (aanmoedigings)premies.

Landingsbanen

Akkoord om alle bestaande stelsels te verlengen en in te tekenen op collectieve overeenkomsten van de NAR tot 31 december 2020:

 • Verlenging van de landingsbanen zonder uitkeringen vanaf 50 na 28 jaar loopbaan;
 • Verlenging van de landingsbanen met uitkeringen voor lange loopbaan of zware beroepen vanaf 55 jaar in een 4/5 regeling en vanaf 57 jaar voor de halftijdse regeling (NAR cao nr. 137).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De sectorale sociale partners zijn overeengekomen om op sectoraal niveau in te tekenen op de NAR-cao’s inzake het SWT tot 30 juni 2021:

 • SWT zware beroepen met 33 jaar loopbaan;
 • SWT zware beroepen met 35 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (40 jaar).
 • Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid op verzoek van de werknemer van 62 jaar of beroepsloopbaan van 42 jaar

Opleiding                                                                                                         

- Bevestiging van het groeipad van de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar vanaf 2020

- Uitbreiding van het individuele opleidingsrecht naar 16 uren in het kader van levenslang leren

- Verlenging van de risicogroepen

- Scholingsbeding: de tegemoetkoming via het opleidingsfonds kan niet onder een scholingsbeding vallen

- Verderzetting van de transformatie van de opleidingsfondsen richting loopbaanfondsen

Duurzame inzetbaarheid

 • Ondernemingen (werkgevers en werknemers) inhoudelijk en financieel ondersteunen bij de uitdagingen die gepaard gaan met langere loopbanen.
 • De opgebouwde kennis hierover borgen en delen.
 • Paritaire betrokkenheid rond het thema ontwikkelen of stimuleren.

Werkzekerheid

Verlenging van de werkzekerheidsclausule

 

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 (PC 104.00) - 24.05.2019