Het nieuwe schooljaar in Vlaanderen – Het nieuwe alternerend leren start voorzichtig

Auteur: Yves Stox
Datum:

Op 1 september 2016 trad het Vlaams Decreet Alternerend Leren in werking. Het Decreet Alternerend Leren is het gevolg van de Zesde Staatshervorming. Die heeft ervoor gezorgd dat de gemeenschappen en de gewesten bevoegd zijn voor de praktijkopleidingen op de werkplek die alternerend wordt aangevuld met een opleiding in een onderwijs- of opleidingsinstelling.

Het Decreet Alternerend Leren beoogt een vereenvoudiging van het huidige systeem van “leren en werken” in de Vlaamse Gemeenschap.

In het schooljaar 2016-2017 zal het Decreet Alternerend Leren nog niet algemeen van toepassing worden.

Drie overeenkomsten voor alternerend leren in Vlaanderen

Het Decreet Alternerend Leren onderscheidt drie vormen van overeenkomst:

1. De overeenkomst van alternerende opleiding

 • leervergoeding verschuldigd
 • verplichte modelovereenkomst

2. De stageovereenkomst alternerende opleiding

 • geen leervergoeding verschuldigd
 • verplichte modelovereenkomst

3. De deeltijdse arbeidsovereenkomst

 • loon verschuldigd (barema paritair comité)
 • geen verplichte modelovereenkomst

Deze drie nieuwe vormen vervangen met name

 • de werknemersleerovereenkomsten (o.a. industriële leerovereenkomst)
 • de overeenkomst individuele beroepsopleiding (IBO) in het kader van het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO)
 • de leerovereenkomst in het kader van de leertijd (Syntra).

De harmonisatie is niet volledig. Sommige andere vormen van stage blijven bestaan, zoals

 • de stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding (Syntra)
 • de beroepsinlevingsovereenkomst.

Een voorzichtige start

Aanvang opleiding in de schooljaren 2016-2017

Twee vormen van overeenkomst vinden algemene toepassing voor de leerlingen die starten in het schooljaar 2016-2017: de overeenkomst van alternerende opleiding en de deeltijdse arbeidsovereenkomst. Welke overeenkomst van de twee moet worden gebruikt hangt in de eerste plaats af van het aantal uren opleiding op de werkplek. De stageovereenkomst alternerende opleiding wordt gebruikt in een proefproject.

1. De overeenkomst van alternerende opleiding - algemene toepassing

 • Werkplekleren: > of = 20 uur per week

2. De stageovereenkomst alternerende opleiding - proefproject

 • Werkplekleren in het proefproject “Schoolbank op de werkplek”: <20 uur per week (voor het proefproject werden een aantal scholen en Syntra-lesplaatsen geselecteerd; 7 studierichtingen worden aangeboden)

3. De deeltijdse arbeidsovereenkomst - algemene toepassing

 • Werkplekleren buiten het proefproject “Schoolbank op de werkplek”: <20 uren per week
 • Non-profit sector (sociale maribel), ongeacht het aantal uren werkplekleren

Overgangsperiode

Het Decreet Alternerend Leren is niet van toepassing op overeenkomsten die vóór 1 september 2016 zijn gesloten en die verder blijven lopen in het nieuwe schooljaar 2016-2017.

Voorbeeld: De leerling sloot een leerovereenkomst vóór 1 september 2016. In de loop van het schooljaar 2016-2017 wordt die overeenkomst verbroken door de leerling of de onderneming.  De leerling klopt aan bij een nieuwe werkgever.  Die zal een overeenkomst moeten afsluiten met toepassing van het Decreet Alternerend Leren.  Het zal dus gaan om een overeenkomst van alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst.  Dat zal ook moeten indien de leerling niet verandert van leertraject.

Overeenkomst van alternerende opleiding – de leervergoeding

De onderneming is aan de leerling een leervergoeding verschuldigd. De maandelijkse vergoeding is een percentage van het nationaal gewaarborgd gemiddeld maandinkomen (GGMMI).  Een indexatie mechanisme is voorzien.

Leervergoeding 2016-2017

% GGMMI

Voorwaarden

EUR 444.30

 

29%

 • Tijdens eerste opleidingsjaar (leerling heeft tweede graad secundair onderwijs niet behaald)

EUR 490.30

 

32%

 • Eerste opleidingsjaar met succes beëindigd, of
 • Tweede graad secundair onderwijs met succes beëindigd

EUR 528.60

 

34.5%

 • Tweede opleidingsjaar met succes beëindigd, of
 • Eerste jaar derde graad secundair onderwijs met succes beëindigd

Bronnen: Decreet 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, BS 17 augustus 2016 (Ed. 1); Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen (BS 1 september 2016).

 

Auteur: Yves Stox

15/09/2016