Het nationaal akkoord 2017-2018 voor het PsC 149.01 (elektriciens: installatie en distributie) werd afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 27 juni 2017 sloten de sociale partners van het paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie hun nationaal akkoord 2017-2018 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2017 en 2018 in overeenstemming met de CAO nr. 119.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge (1,1 %)

Op 1 juli 2017 stijgen alle sectorale minimumuurlonen met 1,1 %. Ook de effectieve uurlonen stijgen op deze datum met 1,1 %, behalve wanneer de betrokken onderneming de beschikbare marge op een alternatieve manier heeft ingevuld.

Aanvullende vergoedingen

Vanaf 1 juli 2017 ontvangen de oudere werknemers die genieten van een 1/5de landingsbaan een aanvullende vergoeding van 29,20 EUR.

Daarnaast worden alle aanvullende vergoedingen vanaf 1 juli 2017 met 1,54 % geïndexeerd.

Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2017 ontvangen de werknemers van dit PsC een fietsvergoeding van 0,23 EUR/km.

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de mobiliteitsvergoeding voor chauffeurs verhoogd tot 0,1316 EUR/km.

Vorming en opleiding

Vanaf 1 januari 2018 wordt het collectieve recht op vorming en opleiding verhoogd tot 2 dagen per arbeider per kalenderjaar en wordt het premiekrediet opgebouwd a rato van 16 uren per arbeider per jaar.

Loopbaanverlof

Vanaf 1 januari 2017 heeft elke arbeider vanaf het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 58 jaar bereikt, recht op 2 loopbaanverlofdagen per jaar.

Vanaf 1 januari 2016 heeft elke arbeider vanaf het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt, recht op 1 bijkomende loopbaanverlofdag per jaar.

Vrijwillige overuren en interne grens

Voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 worden de eerste 60 vrijwillige overuren tijdens de referteperiode niet meegeteld in de totale duur van de verrichte arbeid (op basis van art. 2 van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk).

Tijdskrediet

Vanaf 1 juli 2017 wordt het recht op halftijds/voltijds tijdskrediet met zorgmotief uitgebreid tot 51 maanden.

De instapleeftijd voor een landingsbaan met uitkering blijft behouden op 55 jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2018) voor werknemers met een beroepsverleden van 40 jaar.
  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2019) voor arbeiders in een zwaar beroep met een beroepsverleden van 35 jaar.
  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2018) mits 33 jaar beroepsverleden waarvan minimum 20 jaar in een nachtregeling.
  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2019) na 33 jaar loopbaan in een zwaar beroep.

De betaling van de aanvullende vergoeding en de werkgeversbijdragen wordt volledig ten laste genomen door het fonds voor bestaanszekerheid.

Duur van het akkoord

Van 01 januari 2017 tot en met 31 december 2018

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Sectoraal akkoord 2017-2018 van 27 juni 2017 (PC 149.01)

Auteur: Leen Lafourt

14/07/2017